345-0506/05 – Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování (NSMTP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH37 prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
FOL178 Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - popsat chování materiálu v technologických procesech - aplikovat teoretické poznatky nauky o materiálu ve vývoji nových materiálů - integrovat vlastnosti materiálů do technologického návrhu - predikovat vlastnosti kovových i nekovových materiálů a slitin

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá podrobné znalosti o vlastnostech strojírenských materiálů včetně moderních a nekonvenčních materiálů. Seznámí se s ocelemi se speciálními vlastnostmi, se slitinami neželezných kovů, s moderními plastickými hmotami, s kompozity, keramikou, kovovými skly, dále s materiály s tvarovou pamětí a s nanomateriály. Důležitou částí předmětu je technologie tepelného zpracování včetně technologií chemicko-tepelného zpracování a termomechanického zpracování.

Povinná literatura:

MOHYLA, M. Nekonvenční strojírenské materiály, VŠB Ostrava, 1995. MOHYLA, M. Strojírenské materiály I., VŠB Ostrava, 1994. ŠTĚPEK a kol. Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL Praha, 1989.

Doporučená literatura:

BAREŠ, A. a kol. Kompozitní materiály, SNTL Praha, 1988. PÍŠEK, F. Nauka o materiálu, SNTL Praha.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomostní testy, měření, projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Moderní oceli pro energetický a chemický průmysl. 2. Korozivzdorné oceli a oceli pro specifické oblasti použití. 3. Litiny a jejich použití v praxi. 4. Neželezné kovy. 5. Polymery. 6. Keramické materiály. 7. Prášková metalurgie. 8. Kompozitní materiály. 9. Kovová skla, materiály s tvarovou pamětí. 10. Nanomateriály a nanotechnologie. 11. Technologie tepelného zpracování kovů. 12. Chemicko-tepelné a termo-mechanické zpracování kovů. 13. Degradační procesy během tepelné expozice. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. 2. Zadání programů (měření, projekt). 3. Měření + zpracování protokolu, práce na projektu. 4. Měření + zpracování protokolu, práce na projektu. 5. Měření + zpracování protokolu, práce na projektu. 6. Měření + zpracování protokolu, práce na projektu. 7. Exkurze. 8. Ukázky materiálů (plasty, keramika, kovy). 9. Dělení materiálů (ukázky). 10. Mikrostruktura tepelně zpracovaných materiálů (ukázky). 11. Prezentace projektů. 12. Prezentace projektů. 13. Závěrečný test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Znalostní testy Písemka 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80%. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Projekt 2. Závěrečný test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 2 konzultace s vyučujícím cvičení v předmětu. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Projekt 2. Závěrečný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní