345-0506/06 – Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování (NSMTP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH37 prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - popsat chování materiálu v technologických procesech - aplikovat teoretické poznatky nauky o materiálu ve vývoji nových materiálů - integrovat vlastnosti materiálů do technologického návrhu - predikovat vlastnosti kovových i nekovových materiálů a slitin

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá podrobné znalosti o vlastnostech strojírenských materiálů včetně moderních a nekonvenčních materiálů. Seznámí se s ocelemi se speciálními vlastnostmi, se slitinami neželezných kovů, s moderními plastickými hmotami, s kompozity, keramikou, kovovými skly, dále s materiály s tvarovou pamětí a s nanomateriály. Důležitou částí předmětu je technologie tepelného zpracování včetně technologií chemicko-tepelného zpracování a termomechanického zpracování.

Povinná literatura:

MOHYLA, M. Nekonvenční strojírenské materiály, VŠB Ostrava, 1995. MOHYLA, M. Strojírenské materiály I., VŠB Ostrava, 1994. ŠTĚPEK a kol. Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL Praha, 1989.

Doporučená literatura:

BAREŠ, A. a kol. Kompozitní materiály, SNTL Praha, 1988. PÍŠEK, F. Nauka o materiálu, SNTL Praha.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomostní testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Moderní oceli pro energetický a chemický průmysl. 2. Korozivzdorné oceli a oceli pro specifické oblasti použití. 3. Litiny a jejich použití v praxi. 4. Neželezné kovy. 5. Polymery. 6. Keramické materiály. 7. Prášková metalurgie. 8. Kompozitní materiály. 9. Kovová skla, materiály s tvarovou pamětí. 10. Nanomateriály a nanotechnologie. 11. Technologie tepelného zpracování kovů. 12. Chemicko-tepelné a termo-mechanické zpracování kovů. 13. Degradační procesy během tepelné expozice.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Zápočtový test Písemka 50  26 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 50  25 3
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na jedné konzultaci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 2 konzultace s vyučujícím předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 letní