345-0507/06 – Tvařitelnost kovů a nekonvenční metody tváření (TaNMT)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Ondřej Hilšer, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
HIL0011 Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou umět: • vysvětlit tvářitelnost jako materiálovou vlastnost, • objasnit vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, • vysvětlit různé termíny tvářitelnosti (napěťová, vnitřní). • vysvětlit kritéria tvářitelnosti, • popsat nekonvenční metody tváření kovů. Získají: • přehled o metodách stanovení tvářitelnosti kovů, • přehled o nekonvenčních technologických postupech výroby, používaných ve strojírenské výrobě, který je potřebný pro pochopení moderních výrobních technologií. Budou schopni: • volit vhodné materiály z hlediska jejich tvářitelnosti pro tvářecí technologie ve výrobních procesech, • realizovat experimenty pro vyhodnocení mezí tvářitelnosti materiálů, • vybrat nekonvenční metodu tváření podle daného účelu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět, ve kterém se studenti seznámí s tvářitelností jako materiálovou vlastností, vlivem tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, nekonvenčními metodami tváření kovů. V předmětu budou studenti seznámeni s kritérii tvářitelnosti, metodami stanovení tvářitelnosti kovů, volbou vhodných materiálů z hlediska jejich tvářitelnosti pro tvářecí technologie ve výrobních procesech. Studenti získají přehled o nekonvenčních technologických postupech výroby, používaných ve strojírenské výrobě, který je potřebný pro pochopení moderních výrobních technologií a získají schopnost vybrat nekonvenční metodu tváření podle daného účelu.

Povinná literatura:

[1] PETRUŽELKA, J. SONNEK, P. Tvářitelnost materiálů: upravená verze III. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [2] PETRUŽELKA, J. Nekonvenční metody tváření 1: verze pro NS a DS. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [3] PETRUŽELKA, JIŘÍ Tvářitelnost a nekonvenční metody ve tváření. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-653-3. [4] PETRUŽELKA, JIŘÍ Tvářitelnost a nekonvenční metody ve tváření: část 2: Nekonvenční metody ve tváření. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-727-9. [5] ČADA, R. Tvářitelnost materiálů a nekonvenční metody tváření: Plošná tvářitelnost: návody do cvičení: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2002. 148 s. ISBN 80-248-0019-5 [6] SEMIATIN, S. L. (volume editor) ASM Handbook: Volume 14B: Metalworking: Sheet Forming. United States of America, Materials Park: ASM International, 2006. 924 s. ISBN 0-87170-710-1. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263020, čárový kód: 3174218354, lokace: volný výběr.

Doporučená literatura:

[1] ČADA, R. Technologie I: Zákony plastické deformace kovů, dělení materiálu, slévání: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007. 75 s. ISBN 978-80-248-1274-8. [2] ČADA, R. Technologie tváření, slévání a svařování: Plastická deformace kovů, tažení plechu, ohýbání, objemové tváření zastudena: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2016. 86 s. ISBN 978-80-248-3981-3. [3] ČADA, R. Technologie tváření a slévání: Objemové tváření zatepla, nekonvenční způsoby tváření, plasty: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010. 80 s. ISBN 978-80-248-2273-0. [4] ČADA, R. Technologie tváření, slévání a svařování: Stříhání a tažení plechu, objemové tváření zastudena: návody do cvičení: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2014. 90 s. ISBN 978-80-248-3624-9. [5] ČADA, R. Technologie tváření, slévání a svařování: Objemové tváření zatepla, slévání: návody do cvičení: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2015. 128 s. ISBN 978-80-248-3833-5. [6] HOSFORD, W. F. Mechanical Behavior of Materials. 1. ed. United States of America, New York: Cambridge University Press, 2005. 425 s. ISBN 0-521-84670-6. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263130, čárový kód: 3174138479, lokace: 345/Katedra mechanické technologie – deponát (nelze rezervovat). [7] SEMIATIN, S. L. (volume editor) ASM Handbook: Volume 14B: Metalworking: Sheet Forming. United States of America, Materials Park: ASM International, 2006. 924 s. ISBN 0-87170-710-1. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263020, čárový kód: 3174218354, lokace: volný výběr. [8] ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007. 48 s. [9] ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 6 s. [10] ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 24 s. [11] ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Český normalizační institut, 1994. 60 s. [12] ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 40 s. [13] ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace: Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Program „Tváření kovů“ max. 40 bodů Písemný test max. 60 bodů Celkem max. 100 bodů

E-learning

www.lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Student zpracovává seminární práci na podkladě projektového zadání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: Hodina Náplň přednášek 1 Úvod do předmětu (seznámení s programem přednášek a cvičení, literaturou, bodováním). Tvářitelnost kovů – definice, kritéria, proměnné. 2 Tvářitelnost při plošném tváření. 3 Plastická nestabilita. Limitní diagramy – teoretická východiska a experimenty. 4 Technologická tvářitelnost při plošném tváření. Zkoušky tvářitelnosti kovů. 5 Tvářitelnost kovů při objemovém tváření zastudena. 6 Tvářitelnost kovů zatepla. 7 Dynamický materiálový model – teoretická východiska, experimenty a aplikace. 8 Superplasticita, izotermické tváření. 9 Drobené a kumulativní deformace. Tváření prášků. 10 Hydrostatické protlačování. Hydrodynamické mazání. 11 Tváření kovů vysokými rychlostmi a energiemi. 12 Tváření kovů s ultrazvukem. Program cvičení + individuální práce studentů: Hodina Náplň cvičení 1 Metodika zkoušek tvářitelnosti při plošném tváření kovů. 2 Metodika zkoušek tvářitelnosti při objemovém tváření kovů. Zadání programu „Tváření kovů“.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Program „Tváření kovů“ Projekt 40  0 1
        Písemný test Písemka 60  0 2
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci. Z povinných úloh je třeba získat minimálně 51 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Z povinných úloh je třeba získat minimálně 51 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní