345-0508/03 – Technologie povrchového inženýrství (TPI)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOP261 Ing. Sylvie Kopaňáková
POD50 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
SUC148 Ing. Kateřina Suchánková
SRU038 Ing. Petr Šrubař
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o vlastnostech povrchu materiálu a jeho úpravách pro použití ve výrobě spotřebního zboží, strojírenském průmyslu, designu, korozním prostředí a další výrobě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Charakteristika povrchu strojírenských materiálů, fyzika fázových rozhraní, optické vlastnosti povrchu, úpravy povrchu před aplikací povlakových ochranných systémů, speciální metody nanášení povlaků ve vakuu, speciální povlaky, termické nástřiky, implantace, použití laseru, iontová nitridace, organické povlaky, sklovité a sklokeramické povlaky,biomateriály, nanomateriály v povrchových úpravách, kontrola jakosti povrchu materiálu a povlakových systémů, ISO 12 944.

Povinná literatura:

PODJUKLOVÁ, J.: Speciální technologie povrchových úprav I. Učební texty. VŠB - TUO, Ostrava, 1997, 71 s. ISBN 80-8778-235-8 KOLASINSKI, K. W.: Surface Science. Queen Mary, University of London, UK, JOHN WILEY and SONS, LTD, 2001, 300 s. ISBN 0-471-49245-0 BROCK, T.; Groteklaes, M.; Mische, P.: Europan Coatings Handbook. Hannover, 2000 MOHYLA, M.: Technologie povrchových úprav kovů. VŠB -TU Ostrava, 2000, 156 s., ISBN 80-7078-953-0

Doporučená literatura:

OHRING, M.: Materials Science of Thin Films. USA, Academic Press 2002 BEDEAUX, D.; Vlieger, J.: Optical Properties of Surfaces. University of Leiden, The Netherlands, ICP 2002 BHAT, S. J.: Biomaterials. Narosa 2002 NALWA, H. S.: Nanostructured Materials and Nanotechnology. Academic Press 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování přednášek. Absolvování cvičení. Neučast omluvená max. ve 3 cvičeních. Zpracování všech programů a testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Charakteristika povrchu strojírenských materiálů. 2. Struktura povrchu. 3. Termodynamika a kinetika povrchových procesů. 4. Povrchové reakce. 5. Optické vlastnosti povrchu. 6. Mechanické úpravy povrchu. 7. Chemické úpravy povrchu. 8. Vliv vody a detekčních kapalin na vlastnosti povlaků. 9. Vlastnosti tenkých filmů. 10. Tvorba povlaků ve vakuu. 11. Iontová nitridace. 12. Termické nástřiky, organické povlaky a jejich tvorba. 13. Sklovité a sklokeramické povlaky a jejich tvorba. 14. Kontrola jakosti povrchu materiálu a povlakových systémů, ISO 12 944. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů: Týden Náplň cvičení a seminářů: 1. Charakteristika povrchu strojírenských materiálů. 2. Mechanické úpravy povrchu před aplikací povlakových systémů a hodnocení kvality - program č. 1. 3. Mechanické úpravy povrchu před aplikací povlakových systémů a hodnocení kvality – program č. 1. 4. Chemické úpravy povrchu před aplikací povlakových systémů a hodnocení kvality – program č. 2. 5. Chemické úpravy povrchu před aplikací povlakových systémů a hodnocení kvality – program č. 2. 6. Chemické úpravy povrchu před aplikací povlakových systémů a hodnocení kvality – program č. 2. 7. Kontrolní test. 8. Tvorba organického povlaku – program č. 3. 9. Hodnocení kvality organického povlaku – program č. 3. 10. Tvorba sklovitého a sklokeramického povlaku – program č. 4. 11. Hodnocení kvality sklovitého a sklokeramického povlaku – program č. 4. 12. Vliv vody a detekčních kapalin na organické a sklokeramické povlaky – program č. 5. 13. Odborná exkurze na pracoviště povrchových úprav. 14. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok