345-0511/01 – Ekonomika a řízení provozů (EaŘP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - získají celkový obraz o dané problematice, - dokáží popsat strukturu závodu, řídícího systému závodu, úseků a jejich funkci, - budou znát pojmy z oblasti produkce podnikatelské jednotky, - budou se orientovat v základních výkazech podnikatelských jednotek, - budou znát základní typy kalkulací, - dokáží rozlišit mezi kalkulací úplných a neúplných nákladů, - budou umět použít kalkulační metody na konkrétních příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Produkce podnikatelské jednotky, nákup, funkce, úkoly, marketing, prodej zboží a služeb, marketing, majetková a kapitálová struktura, výnosy, náklady, hospodářský výsledek, rozborová činnost provozu, hodnocení ekonomické efektivnosti,hospodaření s pracovními prostředky, hospodaření s pracovníky, normotvorná činnost Otázky ke zkoušce: 1. Ekonomika provozu strojírenského výrobního podniku. 2. Principy vnitropodnikového řízení. 3. Strojírenský výrobní podnik. 4. Řízení procesů. 5. Výrobní procesy. 6. Přípravné procesy. 7. Organizační struktura výrobního úseku. 8. Doprava a skladování materiálu. 9. Hospodaření podniku (náklady, výnosy, tvorba cen). 10. Rozbory hospodaření podniku. 11. Normování práce. 12. Jakost výroby, uplatnění EMS - čistší produkce. 13. Inovace v systému řízení výrobního provozu. 14. Kapacitní propočty ve výrobním procesu. 15. Produktivita práce. 16. Výkonové normy.

Povinná literatura:

NOVÁK, J. Ekonomika řízení provozu - syllaby přednášek. Ostrava. 2001. 50 s. SYNEK, M. – kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996. 455 s. ISBN 80-7169-211-5 VYSUŠIL, J. Základy managementu. Praha: HZ Praha, 1996. 296s. SBN 80-86009-00-9

Doporučená literatura:

FOLLPRECHT, J. Řízení strojírenských provozů. Praha: SNTL Praha, 1984. 348s. NĚMEC, V. Řízení a ekonomika firmy. Praha: Grada Publishing, 1998. 320s. ISBN 80-7169-613-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Produkce podnikatelské jednotky 2. Řízení podniku 3. Nákup, funkce, úkoly, marketing 4. Prodej zboží a služeb, marketing 5. Financování podniku 6. Investiční činnost podniku 7. Majetková a kapitálová struktura 8. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 9. Rozborová činnost podniku 10.Hodnocení ekonomické efektivnosti 11.Hospodaření s pracovními prostředky 12.Hospodaření s pracovníky 13.Normotvorná činnost 14.Specifika drobných podniků CVIČENÍ: 1. Úvod, zadání semestrální práce 2. Produkce podnikatelské jednotky, stanovení sortimentu 3. Výrobková a ekonomická optimalizace 4. Výrobková a ekonomická optimalizace 5. Plnění plánu, sortimentu 6. Stanovení nákladů na výrobu 7. Kalkulační metody 8. Modelování nákladů 9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 10.Rozborová činnost podniku 11.Hodnocení ekonomické efektivnosti 12.Hospodaření s pracovními prostředky 13.Hospodaření s pracovníky 14.Test, udělování započtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 50  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku