345-0511/01 – Economics and Enterprise Operation Management (EaŘP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorIng. Libor Nečas, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student - regaining overall picture about given to problems, - regaining skill in the area solving decision - making exercise and scheduling complicated action, - will orient in the area drive production system, load production etc.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Production of business units. Management of a company. Purchase, functions, tasks, marketing. Sale of goods and services, marketing. Company financing. Investment activity of a company. Asset and capital structure. Revenues, costs, opereting result. Analytic activity of a company. Evaluation of economic efficiency. Labour management. Employees management. Norms-creation activity. Specifics of small businesess.

Compulsory literature:

FRAME, J.D. Managing Projects in Organizations, Jossy-Bass, San Francisco, 1987 THOMPSON, A. A., STRICKLAND, A.J. Strategic Management, IRWIN, Boston, 1992

Recommended literature:

BURNS, T., STALKER, G. M. Management of innovation, London, Tavistoch, 1991 Operation Management, Jay H. Heizer, Barry Render, ISBN 013185755X Production and Operations Management, Raymond R. Mayer, Dushkin/McGraw-Hill, 2000

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1. Produkce podnikatelské jednotky 2. Řízení podniku 3. Nákup, funkce, úkoly, marketing 4. Prodej zboží a služeb, marketing 5. Financování podniku 6. Investiční činnost podniku 7. Majetková a kapitálová struktura 8. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 9. Rozborová činnost podniku 10.Hodnocení ekonomické efektivnosti 11.Hospodaření s pracovními prostředky 12.Hospodaření s pracovníky 13.Normotvorná činnost 14.Specifika drobných podniků CVIČENÍ: 1. Úvod, zadání semestrální práce 2. Produkce podnikatelské jednotky, stanovení sortimentu 3. Výrobková a ekonomická optimalizace 4. Výrobková a ekonomická optimalizace 5. Plnění plánu, sortimentu 6. Stanovení nákladů na výrobu 7. Kalkulační metody 8. Modelování nákladů 9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 10.Rozborová činnost podniku 11.Hodnocení ekonomické efektivnosti 12.Hospodaření s pracovními prostředky 13.Hospodaření s pracovníky 14.Test, udělování započtů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 50  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner