345-0511/04 – Ekonomika a řízení provozů (EaŘP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - získají celkový obraz o dané problematice, - dokáží popsat strukturu závodu, řídícího systému závodu, úseků a jejich funkci, - budou znát pojmy z oblasti produkce podnikatelské jednotky, - budou se orientovat v základních výkazech podnikatelských jednotek, - budou znát základní typy kalkulací, - dokáží rozlišit mezi kalkulací úplných a neúplných nákladů, - budou umět použít kalkulační metody na konkrétních příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Produkce podnikatelské jednotky, nákup, funkce, úkoly, marketing, prodej zboží a služeb, marketing, majetková a kapitálová struktura, výnosy, náklady, hospodářský výsledek, rozborová činnost provozu, hodnocení ekonomické efektivnosti,hospodaření s pracovními prostředky, hospodaření s pracovníky, normotvorná činnost Otázky ke zkoušce: 1. Ekonomika provozu strojírenského výrobního podniku. 2. Principy vnitropodnikového řízení. 3. Strojírenský výrobní podnik. 4. Řízení procesů. 5. Výrobní procesy. 6. Přípravné procesy. 7. Organizační struktura výrobního úseku. 8. Doprava a skladování materiálu. 9. Hospodaření podniku (náklady, výnosy, tvorba cen). 10. Rozbory hospodaření podniku. 11. Normování práce. 12. Jakost výroby, uplatnění EMS - čistší produkce. 13. Inovace v systému řízení výrobního provozu. 14. Kapacitní propočty ve výrobním procesu. 15. Produktivita práce. 16. Výkonové normy.

Povinná literatura:

NOVÁK, J. Ekonomika řízení provozu - syllaby přednášek. Ostrava. 2001. 50 s. SYNEK, M. – kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996. 455 s. ISBN 80-7169-211-5 VYSUŠIL, J. Základy managementu. Praha: HZ Praha, 1996. 296s. SBN 80-86009-00-9

Doporučená literatura:

FOLLPRECHT, J. Řízení strojírenských provozů. Praha: SNTL Praha, 1984. 348s. NĚMEC, V. Řízení a ekonomika firmy. Praha: Grada Publishing, 1998. 320s. ISBN 80-7169-613-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

KONZULTACE: 1. Produkce podnikatelské jednotky 2. Řízení podniku 3. Nákup, funkce, úkoly, marketing 4. Prodej zboží a služeb, marketing 5. Financování podniku 6. Investiční činnost podniku 7. Majetková a kapitálová struktura 8. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 9. Rozborová činnost podniku 10.Hodnocení ekonomické efektivnosti 11.Hospodaření s pracovními prostředky 12.Hospodaření s pracovníky 13.Normotvorná činnost 14.Specifika drobných podniků SEMINÁŘE: 1. Úvod, zadání semestrální práce 2. Produkce podnikatelské jednotky. Stanovení nákladů na výrobu. Kalkulační metody. Modelování nákladů. 3. Výrobková a ekonomická optimalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Semestrální projekt Semestrální projekt 50  25
        Písemka Písemka 50  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku