345-0511/06 – Ekonomika a řízení provozů (EaŘP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - získají celkový obraz o dané problematice, - dokáží popsat strukturu závodu, řídícího systému závodu, úseků a jejich funkci, - budou znát pojmy z oblasti produkce podnikatelské jednotky, - budou se orientovat v základních výkazech podnikatelských jednotek, - budou znát základní typy kalkulací, - dokáží rozlišit mezi kalkulací úplných a neúplných nákladů, - budou umět použít kalkulační metody na konkrétních příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Produkce podnikatelské jednotky, nákup, funkce, úkoly, marketing, prodej zboží a služeb, marketing, majetková a kapitálová struktura, výnosy, náklady, hospodářský výsledek, rozborová činnost provozu, hodnocení ekonomické efektivnosti,hospodaření s pracovními prostředky, hospodaření s pracovníky, normotvorná činnost Otázky ke zkoušce: 1. Ekonomika provozu strojírenského výrobního podniku. 2. Principy vnitropodnikového řízení. 3. Strojírenský výrobní podnik. 4. Řízení procesů. 5. Výrobní procesy. 6. Přípravné procesy. 7. Organizační struktura výrobního úseku. 8. Doprava a skladování materiálu. 9. Hospodaření podniku (náklady, výnosy, tvorba cen). 10. Rozbory hospodaření podniku. 11. Normování práce. 12. Jakost výroby, uplatnění EMS - čistší produkce. 13. Inovace v systému řízení výrobního provozu. 14. Kapacitní propočty ve výrobním procesu. 15. Produktivita práce. 16. Výkonové normy.

Povinná literatura:

NOVÁK, J. Ekonomika řízení provozu - syllaby přednášek. Ostrava. 2001. 50 s. SYNEK, M. – kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996. 455 s. ISBN 80-7169-211-5 VYSUŠIL, J. Základy managementu. Praha: HZ Praha, 1996. 296s. SBN 80-86009-00-9

Doporučená literatura:

FOLLPRECHT, J. Řízení strojírenských provozů. Praha: SNTL Praha, 1984. 348s. NĚMEC, V. Řízení a ekonomika firmy. Praha: Grada Publishing, 1998. 320s. ISBN 80-7169-613-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

KONZULTACE: 1. Produkce podnikatelské jednotky 2. Řízení podniku 3. Nákup, funkce, úkoly, marketing 4. Prodej zboží a služeb, marketing 5. Financování podniku 6. Investiční činnost podniku 7. Majetková a kapitálová struktura 8. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 9. Rozborová činnost podniku 10.Hodnocení ekonomické efektivnosti 11.Hospodaření s pracovními prostředky 12.Hospodaření s pracovníky 13.Normotvorná činnost 14.Specifika drobných podniků SEMINÁŘE: 1. Úvod, zadání semestrální práce 2. Produkce podnikatelské jednotky. Stanovení nákladů na výrobu. Kalkulační metody. Modelování nákladů. 3. Výrobková a ekonomická optimalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku