345-0511/07 – Ekonomika a řízení provozů (EaŘP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - získají celkový obraz o dané problematice, - dokáží popsat strukturu závodu, řídícího systému závodu, úseků a jejich funkci, - budou znát pojmy z oblasti produkce podnikatelské jednotky, - budou se orientovat v základních výkazech podnikatelských jednotek, - budou znát základní typy kalkulací, - dokáží rozlišit mezi kalkulací úplných a neúplných nákladů, - budou umět použít kalkulační metody na konkrétních příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Produkce podnikatelské jednotky, nákup, funkce, úkoly, marketing, prodej zboží a služeb, marketing, majetková a kapitálová struktura, výnosy, náklady, hospodářský výsledek, rozborová činnost provozu, hodnocení ekonomické efektivnosti,hospodaření s pracovními prostředky, hospodaření s pracovníky, normotvorná činnost Otázky ke zkoušce: 1. Ekonomika provozu strojírenského výrobního podniku. 2. Principy vnitropodnikového řízení. 3. Strojírenský výrobní podnik. 4. Řízení procesů. 5. Výrobní procesy. 6. Přípravné procesy. 7. Organizační struktura výrobního úseku. 8. Doprava a skladování materiálu. 9. Hospodaření podniku (náklady, výnosy, tvorba cen). 10. Rozbory hospodaření podniku. 11. Normování práce. 12. Jakost výroby, uplatnění EMS - čistší produkce. 13. Inovace v systému řízení výrobního provozu. 14. Kapacitní propočty ve výrobním procesu. 15. Produktivita práce. 16. Výkonové normy.

Povinná literatura:

NOVÁK, J. Ekonomika řízení provozu - syllaby přednášek. Ostrava. 2001. 50 s. SYNEK, M. – kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996. 455 s. ISBN 80-7169-211-5 VYSUŠIL, J. Základy managementu. Praha: HZ Praha, 1996. 296s. SBN 80-86009-00-9

Doporučená literatura:

FOLLPRECHT, J. Řízení strojírenských provozů. Praha: SNTL Praha, 1984. 348s. NĚMEC, V. Řízení a ekonomika firmy. Praha: Grada Publishing, 1998. 320s. ISBN 80-7169-613-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Produkce podnikatelské jednotky 2. Řízení podniku 3. Nákup, funkce, úkoly, marketing 4. Prodej zboží a služeb, marketing 5. Financování podniku 6. Investiční činnost podniku 7. Majetková a kapitálová struktura 8. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 9. Rozborová činnost podniku 10.Hodnocení ekonomické efektivnosti 11.Hospodaření s pracovními prostředky 12.Hospodaření s pracovníky 13.Normotvorná činnost 14.Specifika drobných podniků CVIČENÍ: 1. Úvod, zadání semestrální práce 2. Produkce podnikatelské jednotky, stanovení sortimentu 3. Výrobková a ekonomická optimalizace 4. Výrobková a ekonomická optimalizace 5. Plnění plánu, sortimentu 6. Stanovení nákladů na výrobu 7. Kalkulační metody 8. Modelování nákladů 9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 10.Rozborová činnost podniku 11.Hodnocení ekonomické efektivnosti 12.Hospodaření s pracovními prostředky 13.Hospodaření s pracovníky 14.Test, udělování započtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na individuálních konzultacích. Pro udělení zápočtu nutno odevzdet semestrální práci.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 letní