345-0512/01 – Zakládání podniků a investování (ZPI)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student - získá základní poznatky pro volbu typu právního subjektu, - bude znát postup při založení společnosti, - dokáže zpracovat podnikatelský záměr.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu "Zakládání podniku a investování" se posluchači seznámí s formou podnikatelských subjektů, pojmy investice, podnikatelský záměr, s podmínkami získání úvěru, vybranými stati stavebního zákona, koncepcí projektování JIT, principy TQM, komplexním projektem závodu.

Povinná literatura:

FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha :Grada Publishing, spol. s r. o.,1999. 220 s. ISBN 80-7169-812-1 JÜNGER, J., KLUMPAROVÁ, P, TYKVA T. .Podnikání apodnik III.. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě, 2007. 91s. ISBN80-86764-55-9 SYNEK, M., a kolektiv. Manažerská ekonomika.3. přepracované a aktualizované vydání, Grada Publishing a.s., 2003, Praha, 466 s. STOKES, David. Small Business Management: An-Active-Learning Approach. 2.nd. Edition. London: DP Publications, 1995. 386s. ISBN 1-85805-129-0

Doporučená literatura:

HISRICH, R. D.- PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6 JURIDIX III - ELEKTRONICKÁ SBÍRKA ZÁKONŮ – VER. PROFESIONAL. Ostrava: COMPUTER ART ČR, s.r.o.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Podnikání, pojem investice 2. Formy podnitalských subjektů 3. Podnikatelský záměr 4. Legislativa 5. Technicko-ekonomická studie 6. Daně, pojištění, účetnictví 7. Systém SYSKLASS 8. Využívání multisystémů PC 9. Finanční analýza 10. Vliv struktury zdrojů financování na projekt 11. Hodnocení projektů 12. Investiční program firmy 13. Analýza rizika podnikatelských projektů 14. Ukončení činnosti organizace CVIČENÍ: 1. Úvod, zadání programu 2. Vymezení základních pojmů 3. Koncepce podnikatelského záměru 4. Legislativa, seznámení s programem JURIDIX 5.-13.Komplex. projekt dle zadání 14. Konzultace, udělování zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 80  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku