345-0512/01 – Enterprise Funding and Investments (ZPI)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student - obtain basic knowledge for choosing the type of legal entity - will know the procedure for establishing the company, - can handle a business plan.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

In the article "Enterprise Funding and Investments", the students get acquainted with a form of business, investment concepts, business plan, subject to obtaining credit, selected countries of the Building Act, the concept of designing JIT, TQM principles, complex design of the facility.

Compulsory literature:

FOTR, J. Business plans and investment decisions. Praha :Grada Publishing, spol. s r. o.,1999. 220 p. ISBN 80-7169-812-1

Recommended literature:

HISRICH, R. D.- PETERS, M. P. Establishing and managing a new business. Praha : Victoria Publishing, 1996. 501 p. ISBN 80-85865-07-6 JURIDIX III - ELECTRONIC COLLECTION LAWS – VER. PROFESSIONAL. Ostrava: COMPUTER ART ČR, s.r.o.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1. Podnikání, pojem investice 2. Formy podnitalských subjektů 3. Podnikatelský záměr 4. Legislativa 5. Technicko-ekonomická studie 6. Daně, pojištění, účetnictví 7. Systém SYSKLASS 8. Využívání multisystémů PC 9. Finanční analýza 10. Vliv struktury zdrojů financování na projekt 11. Hodnocení projektů 12. Investiční program firmy 13. Analýza rizika podnikatelských projektů 14. Ukončení činnosti organizace CVIČENÍ: 1. Úvod, zadání programu 2. Vymezení základních pojmů 3. Koncepce podnikatelského záměru 4. Legislativa, seznámení s programem JURIDIX 5.-13.Komplex. projekt dle zadání 14. Konzultace, udělování zápočtů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 80  0 3
        Other task type Other task type 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter