345-0512/04 – Zakládání podniků a investování (ZPI)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student - získá základní poznatky pro volbu typu právního subjektu, - bude znát postup při založení společnosti, - dokáže zpracovat podnikatelský záměr.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu "Zakládání podniku a investování" se posluchači seznámí s formou podnikatelských subjektů, pojmy investice, podnikatelský záměr, s podmínkami získání úvěru, vybranými stati stavebního zákona, koncepcí projektování JIT, principy TQM, komplexním projektem závodu.

Povinná literatura:

FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha :Grada Publishing, spol. s r. o.,1999. 220 s. ISBN 80-7169-812-1 JÜNGER, J., KLUMPAROVÁ, P, TYKVA T. .Podnikání apodnik III.. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě, 2007. 91s. ISBN80-86764-55-9 SYNEK, M., a kolektiv. Manažerská ekonomika.3. přepracované a aktualizované vydání, Grada Publishing a.s., 2003, Praha, 466 s. STOKES, David. Small Business Management: An-Active-Learning Approach. 2.nd. Edition. London: DP Publications, 1995. 386s. ISBN 1-85805-129-0

Doporučená literatura:

HISRICH, R. D.- PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6 JURIDIX III - ELEKTRONICKÁ SBÍRKA ZÁKONŮ – VER. PROFESIONAL. Ostrava: COMPUTER ART ČR, s.r.o.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování projektu a jeho prezentace. Zápočtový test v LMS.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Podnikání, pojem investice 2. Formy podnitalských subjektů 3. Podnikatelský záměr 4. Legislativa 5. Technicko-ekonomická studie 6. Daně, pojištění, účetnictví 7. Systém SYSKLASS 8. Využívání multisystémů PC 9. Finanční analýza 10. Vliv struktury zdrojů financování na projekt 11. Hodnocení projektů 12. Investiční program firmy 13. Analýza rizika podnikatelských projektů 14. Ukončení činnosti organizace CVIČENÍ: 1. Úvod, zadání programu 2. Vymezení základních pojmů. Koncepce podnikatelského záměru. 3. Legislativa, seznámení s programem JURIDIX.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu student musí zpracovat, odevzdat semestrální projekt v předposledním týdnu v semestru a úspěšně absolvovat zápočtový test v LMS v termínu dohodnutém s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2019/2020 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní