345-0513/01 – Technological Design of Welded Structures (TSK)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

This subject introduces the general principles for designing welded structures with regards to valid European standards. Calculations of statically and dynamically stressed welds focus on solving problematic joints in welded structures performed by various welding technologies. Theoretical know-how is supplemented extensively by practical applications and experience in specific projects.

Compulsory literature:

Fremut. P.- Podrábský, T.: Konstrukční oceli. Akademické nakladatelství Brno, 1996. ISBN 80-85867-95-8 Jaššo, I. – Peciar, M: Konštrukcia výrobných zariadení. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2000. ISBN 80-227-1372-4. Makovický, V.: Zvárané prvky tlakových zariadení. ALFA Bratislava, 1990. ISBN 80-05-00575-X.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Konstrukční materiály pro svařované konstrukce (Rozdělení materiálů podle ČSN EN ISO 15608 – skupiny materiálů a jejich vlastnosti) 2.Příprava a úprava svarových ploch pro ocel, hliník, další konstrukční materiály a technologie 3.Značení svarů na výkresech 4.Svařované konstrukce – plnostěnné, příhradové, trubkové, válcované nosníky 5.Jednoduché svařované strojní součásti (navařovaná oka, vidlice, jednoduché páky, ložiska, kladky a kola, lanové bubny, převodové skříně) 6.Navrhování svarů na ocelových konstrukcí 7.Navrhování svarů hliníkových konstrukcích 8.Výpočty staticky namáhaných svarových spojů 9.Výpočty dynamicky namáhaných svarových spojů 10.Schvalování postupů svařování pro ocelové konstrukce a tlakové nádoby (ČSN EN 288-x, ČSN EN 156xx) 11.Přehled tepelného zpracování svařovaných konstrukcí 12.Přehled nedestruktivních a destruktivních metod kontroly svarových spojů 13.Příklady praktických aplikací – tlakové nádoby (jaderné a tepelné elektrárny a pod.) 14.Příklady praktických aplikací – svařované konstrukce (mostní konstrukce a pod.)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 50  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner