345-0513/02 – Technologičnost svařovaných konstrukcí (TSK)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

...

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu budou představeny zásady navrhování svařovaných konstrukcí s ohledem na platné evropské normy. Základní rozdělení předmětu je na oblast ocelových konstrukcí a tlakových nádob. Výpočty staticky a dynamicky namáhaných svarů jsou zaměřeny na řešení problémových uzlů svařovaných konstrukcí prováděných různými technologiemi svařování. Teoretický základ předmětu je široce doplněn praktické aplikace konkrétních staveb a zkušenostmi z nich, jako jsou např. komponenty jaderných, tepelných a vodních elektráren, mostních konstrukcí, použití betonářských výztuží a pod.

Povinná literatura:

Fremut. P.- Podrábský, T.: Konstrukční oceli. Akademické nakladatelství Brno, 1996. ISBN 80-85867-95-8 Jaššo, I. – Peciar, M: Konštrukcia výrobných zariadení. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2000. ISBN 80-227-1372-4. Makovický, V.: Zvárané prvky tlakových zariadení. ALFA Bratislava, 1990. ISBN 80-05-00575-X. Pilous, V. – Václav, J.: Nové metalurgické postupy svařování ocelí, SNTL Praha, 1985.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Konstrukční materiály pro svařované konstrukce (Rozdělení materiálů podle ČSN EN ISO 15608 – skupiny materiálů a jejich vlastnosti) 2.Příprava a úprava svarových ploch pro ocel, hliník, další konstrukční materiály a technologie 3.Značení svarů na výkresech 4.Svařované konstrukce – plnostěnné, příhradové, trubkové, válcované nosníky 5.Jednoduché svařované strojní součásti (navařovaná oka, vidlice, jednoduché páky, ložiska, kladky a kola, lanové bubny, převodové skříně) 6.Navrhování svarů na ocelových konstrukcí 7.Navrhování svarů hliníkových konstrukcích 8.Výpočty staticky namáhaných svarových spojů 9.Výpočty dynamicky namáhaných svarových spojů 10.Schvalování postupů svařování pro ocelové konstrukce a tlakové nádoby (ČSN EN 288-x, ČSN EN 156xx) 11.Přehled tepelného zpracování svařovaných konstrukcí 12.Přehled nedestruktivních a destruktivních metod kontroly svarových spojů 13.Příklady praktických aplikací – tlakové nádoby (jaderné a tepelné elektrárny a pod.) 14.Příklady praktických aplikací – svařované konstrukce (mostní konstrukce a pod.)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 50  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku