345-0514/01 – Závěrečný projekt (RP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU40 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
POD50 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
RUS80 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Dovednost jak psát diplomovou práci - splnit formální požadavky - identifikovat své čtenáře - nastínit obsah a strukturu tezí - prozkoumat akriticky hodnotit literární zdroje - vybrat cíle - naplánovat metodiku řešení - vyhodnotit výsledky - diskutovat výsledky - hodnotit výsledky - prověřit styl, gramatiku a úpravu - citovat zdroje podle norem

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Projekt vychází ze zvoleného tématu diplomové práce. Jsou v něm řešeny formální a technické otázky diplomové práce. V technické části zahrnuje analýzu řešeného problému, volbu materiálů a experimentálních technik, zpracování a hodnocení výsledků, výpoičty amodelování a shrnutí významu řešení pro průmyslovou aplikaci. Z formálních otázek diplomové práce projekt zahrnuje členění práce a psaní citací.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. VŠB-TU, FS. 2003 PETRUŽELKA, J. Ročníkový projekt, Jak psát bakalářskou práci. [online]. poslední aktualizace 14. 11. 2005. [online].[citováno 18. 11. 2008]. URL:<http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/Jak_psat.pdf Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. VŠB-TU. FS. 2005. [online] URL: <http://fph.vse.cz/publikace/jak_psat.asp Bibliografické citace. [online]. 2002. poslední aktualizace 14.1.2002. [citováno 2008-11-18]. URL: < http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/bibl_citace.html. BOLDIŠ, Petr. 2004a. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Cást 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. [online].Verze 3.3. c 1999–2004, [online]. poslední aktualizace 11.11. 2004. [citováno 2008-11-18]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.ps>. http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf BOLDIŠ, Petr. 2004b. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu. Verze 3.0 (2004). c 1999–2004, [online]. poslední aktualizace 11. 11. 2004. [citováno 2008-11-18]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.ps>. http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf BUREŠ, JIŘÍ. conVERTER – převody jednotek. [online]. [citováno 2005-11-09]. URL: < http://www.converter.cz/jednotky.htm ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN 01 13 00. Zákonné měřící jednotky ČSN 01 13 01. Veličiny, jednotky, rovnice

Doporučená literatura:

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát přednášet o vědě. 2000. 1. vydání. Praha. Akademie. 2000, dotisk 2002. 204 s. ISBN 80-2000-0755-5. TKAČÍKOVÁ, DANIELA 2005. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. poslední aktualizace 2005-06-16. [citováno 2005-11-09]. URL: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ www.fit.vutbr.cz/lib/slovniky.php.cs Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, D.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s. Dvořáková-Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996. 60s. Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271s. Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002. 223s. Šesták Z. Jak psát apřednášet o vědě. nakl. AV ČR 1999. ISBN 80-200-0775-5 www.pravidla.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Zásady pro vypracování práce a)Úvodní část (formální náležitosti práce) b)Hlavní textová část práce c)Dodatky (přílohy, výkresy, programy, algoritmy, fotografie tabulky) d)Další závěrečné části (informační stránky, nosiče) 2) Norma ISO 690 Bibliografické citace - příklady citací 3) Formulace problému 4) Návrh metody analýzy 5) Volbu materiálů a experimentálních technik 6) Shrnutí významu řešení pro průmyslovou aplikaci 7) Prezentaci projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 50  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku