345-0515/01 – Řízení výroby (ŘV)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - získají přehled v pojmech z oblasti řízení výroby, - seznámí se s cíli a rozhodnutími výrobního managementu, - dokáží řešit konkrétní cituace z oblasti operativního řízení výroby, - dokáží samostatně zpracovat konkrétní téma z dané oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Úkoly výrobního managementu a výroby. Cíle řízení výroby. Postavení výroby v systému řízení podniku. Principy prosperity výrobního procesu. Technický rozvoj výroby. Rozhodování výrobních manažerů. Operativní řízení výroby. Automatizace systému řízení výroby.

Povinná literatura:

TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000, 408 s. ISBN 80-7169-955-1 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 384 s. ISBN 978-80-247-1479-0 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 366 s. ISBN 978-80-247-4486-5

Doporučená literatura:

ŠAJDLEROVÁ, I. Organizace a řízení. Cvičení II. 1. vydání. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 86s. ISBN 80–248–0962–1 KOŠTURIAK, Ján a Zbyněk FROLÍK. Štíhlý a inovativní podnik. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006, 237 s. ISBN 80-86851-38-9 KAVAN, M. Výrobní a provozní management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0199-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80 %. Odevzdání kompletních zpracovaných semestrálních prací bude probíhat dle stanoveného harmonogramu (viz LMS) nejpozději týden před vlastní prezentací. Prezentace prací proběhnou 9. - 12. výukový týden. Bodové hodnocení semestrální práce zahrnuje plnění kvalitativních požadavků (obsah, rozsah a grafické zpracování) práce a rovněž dodržení stanovených termínů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80 %. Odevzdání kompletních zpracovaných semestrálních prací bude probíhat dle stanoveného harmonogramu (viz LMS) nejpozději týden před vlastní prezentací. Prezentace prací proběhnou 9. - 12. výukový týden.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Řízení výroby - význam, cíle, úkoly výrobního managementu a výroby 2. Vývojové směry v oblasti řízení výroby 3. Strategie a hierarchie řízení výroby 4. Standardizace 5. Výpočet norem a jejich využití při tvorbě datové základny 6. Operativní plánování 7. Operativní řízení výroby, rozhodování výrobních manažerů 8. Uspořádání výrobního procesu, volba technologické varianty 9. Operativní evidence výroby, změnové řízení 10. Systém plánování materiálových požadavků výroby 11. Řízení kvality 12. Automatizace systému řízení výroby, předvýrobní etapy v řízení výroby 13. Zajištění provozuschopnosti výrobního zařízení 14. Legislativní požadavky na výrobu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci Cvičení doplňují bloky přednášek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18 3
                Projekt Projekt 20  10
                Prezentace Jiný typ úlohy 10  6 3
                Aktivní účast ve cvičeních Jiný typ úlohy 5  2
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  25 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  8 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání kompletního semestrálního projektu (nejpozději týden před vlastní prezentací). Prezentování semestrálního projektu předposlední týden v semestru. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou studenti složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní