345-0515/04 – Řízení výroby (ŘV)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - získají přehled v pojmech z oblasti řízení výroby, - seznámí se s cíli a rozhodnutími výrobního managementu, - dokáží řešit konkrétní cituace z oblasti operativního řízení výroby, - dokáží samostatně zpracovat konkrétní téma z dané oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Úkoly výrobního managementu a výroby. Cíle řízení výroby. Postavení výroby v systému řízení podniku. Principy prosperity výrobního procesu. Technický rozvoj výroby. Rozhodování výrobních manažerů. Operativní řízení výroby. Automatizace systému řízení výroby.

Povinná literatura:

TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000, 408 s. ISBN 80-7169-955-1 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 384 s. ISBN 978-80-247-1479-0 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 366 s. ISBN 978-80-247-4486-5

Doporučená literatura:

ŠAJDLEROVÁ, I. Organizace a řízení. Cvičení II. 1. vydání. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 86s. ISBN 80–248–0962–1 KOŠTURIAK, Ján a Zbyněk FROLÍK. Štíhlý a inovativní podnik. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006, 237 s. ISBN 80-86851-38-9 KAVAN, M. Výrobní a provozní management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0199-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1. (první) konzultaci. Semestrální práce. Odevzdání kompletní semestrální práce musí proběhnout prostřednictvím LMS nejpozději týden před vlastní zkouškou. Bodové hodnocení semestrální práce zahrnuje plnění kvalitativních požadavků (obsah, rozsah a grafické zpracování) práce a rovněž dodržení stanovených termínů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1. (první) konzultaci. Semestrální práce. Odevzdání kompletní semestrální práce musí proběhnout prostřednictvím LMS nejpozději týden před vlastní zkouškou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: 1. Řízení výroby - význam, cíle, úkoly výrobního managementu a výroby 2. Vývojové směry v oblasti řízení výroby 3. Strategie a hierarchie řízení výroby 4. Standardizace 5. Výpočet norem a jejich využití při tvorbě datové základny 6. Operativní plánování 7. Operativní řízení výroby, rozhodování výrobních manažerů 8. Uspořádání výrobního procesu, volba technologické varianty 9. Operativní evidence výroby, změnové řízení 10. Systém plánování materiálových požadavků výroby 11. Řízení kvality 12. Automatizace systému řízení výroby, předvýrobní etapy v řízení výroby 13. Zajištění provozuschopnosti výrobního zařízení 14. Legislativní požadavky na výrobu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání kompletního semestrálního projektu nejpozději předposlední týden v semestru. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní