345-0516/01 – Management of Innovations (MI)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorIng. Markéta Gregušová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRE12 Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
KON45 doc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will gain a general overview of innovative business, how to apply innovation and technology, eg in the manufacture of new products.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Obnovování a zvyšování sortimentu výrobků, služeb a relevantních trhů. Vznik nových metod výroby, zásobování a distribuce. Zavádění změn do řízení. Zavádění změn do organizace práce a pracovních podmínek. Inovace oblastí know- how /Zelená kniha EU/. Zdokonalování informačních systémů a informačních technologií.

Compulsory literature:

GOFFIN, K. - MITCHELL, R. Innovation management: Strategy and Implementation Using the Pentatlon Framework. 1st edition. New York, Palgrave Macmillan, 2005. ISBN 1-4039-1260-2. GOLDRATT, E. M. (1990): What Is This Thing Called Theory Of Constraints? Great Barrington, Nort River Press, 1990, ISBN 88427-085-8.

Recommended literature:

COOPER, R. G. From Experience: The invisible Succes Factors in Product Innovation. Journal of Prod. Innov. Manag., Vol. 16, 1999, p. 115-133. COOPER, R. G. Winning at New Products: Pathways to Profitable Innovation. <http://www.u3.dk/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1. Poslání vědní a technické politiky státu 2. Transfer výsledků vědy a výzkumu do hosp. praxe 3. Inovační centra – pojem, původ, klasifikace, IC v ČR 4. Předpoklady a podmínky pro budování IC 5. Postup při budování IC – systém řízení, faktory úspěšnosti 6. Inovační podnikání – význam, poslání 7. Informační zabezpečení inovačního podnikání 8. Podpora rozvoje inovačního podnikání 9. Transfer technologií 10. Poslání společnosti pro transfer technologií 11. Význam inovačních center pro hospodářský rozvoj regionů 12. Inovační podnikání v období internacionalizace podnikání a globalizace ekonomiky 13. Poslaní asociace inovačního podnikání ČR – inovační politika ČR 14. Význam inovací pro rozvoj podnikání (souhrnné závěry) CVIČENÍ: 1. Zásady vlády ČR 2. Podpora rozvoje vědy a techniky – granty, institucionální podpora v ČR 3. Klasifikace inovačních center 4. Typy inovačních center v ČR – národní síť vědeckotechnických parků 5. Poslání společnosti VTP ČR 6. Postup při budování IC – freasibility study, podnikatelský plán IC 7. Systém řízení IC 8. Program technologická ofenziva 2001 9. Program INOVACE XXI 10. Systém inovačního podnikání v ČR 11. Inovační strategie ČR 12. Systém podpor podnikání v ČR 13. Transfer technologií – ČR, V. Británie 14. Poslání IC v oblasti přesregionální spolupráce – vstup do EU, vybrané případy IC v praxi ČR a ve světě

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 40  0 3
        Written exam Written test 50  0 3
        Other task type Other task type 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer