345-0517/01 – Economics of Enterprise (PE)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorIng. Libor Nečas, Ph.D.Subject version guarantorIng. Libor Nečas, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of subject is to gain orientation in the field and understand the links to related subject matter of follow-up articles. The student demonstrates the degree of fulfillment of the objectives in the final test and fulfillment of tasks for completion of the course.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The subject offers a basic orientation in the field of business economics. It follows the content of the subject Economics Basics and deals in more detail with the structure of assets, economic activity and cash flows in the enterprise. It also deals with the function of money, bank accounts, loans, securing and managing resources, financial analysis, investments, the company planning system as well as the elements of the system of accounting - financial (accounts, accounting books, financial statements) and managerial (budgeting, . Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to get an orientation in the subject and to understand the links to related subjects of related subjects. The degree of fulfillment of the given goal will be demonstrated by the student in the final test and the fulfillment of the tasks stipulated as a condition for completing the subject.

Compulsory literature:

[1] DRANSFIELD, R. – Business economics. London: Routledge, 2014, 486 s.

Recommended literature:

[1] KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, c2007, 216 s. I [2] ŽÁK, Milan. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozš. vyd. Praha: Linde, 2002, 887 s. [3] PELC, Vladimír. Encyklopedický slovník podnikatele. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 332 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: PODNIK A PODNIKÁNÍ 1. Podniková ekonomika. Typologie podniku a organizaci. Sdružení podniků a organizací. ZALOŽENÍ PODNIKU A HLAVNÍ VÝCHODISKA JEHO PROVOZU 2. Podnikatelské prostředí. Zakládání podniku. 3. Vnitřní organizace podniku 4. Plánování 5. Kapitálová a majetková výstavba podniku 6. Výnosy, náklady a hospodařský výsledek 7. Cena ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ 8. Marketing 9. Zásobování 10.Výrobní činnost podniku 11.Řízení jakosti 12.Investiční činnost podniku 13.Personální práce 14.Finanční řízení podniku RIZIKA PODNIKÁNÍ A ZÁNIK PODNIKU 15.Rizika podnikáníSanace a zánik podniku Cvičení: 1.Zjišťování hlavních markoekonomických ukazatelů 2.Proces tvorby právních norem možnosti vlivu na jejich obsah 3.Principy rozhodování o volbě typu vnější organizační formy 4.Rozvaha a analýza jejich ukazatelů 5.Výpočet bodu zvratu 6.Propočet cenové úrovně 7.Podnikatelský plán - obsah a postup tvorby 8.Aplikace vnitřních organizačních struktur ve vnějších organizačních formách 9.Tvorba marketingových analýz 10.Propočet optimální úrovně produkce 11.Rozvoj vyrobkové strategie firmy a hodnocení postavení výrobků ve výrobním programu 12.Hodnocení efektivnosti investic 13.Návrh opatření při formování nové struktury pracovníků 14.Tvorba finanční analýzy 15.Hodnocení a udělování zápočtů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 40  0 3
        Written exam Written test 40  0 3
        Other task type Other task type 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.