345-0518/01 – Project Management (PM)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student: - can differentiate ordinary and project management; - will be able to explain the concept of Project Management; - will know the characteristic features of the project; - will be able to formulate the individual phases of the project cycle; - can describe the project management process and name its action; - can describe and assess the role of the project team.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The subject deals with the projects, their meaning, planning, implementation and management itself.

Compulsory literature:

ROSENAU, D. M., GITHENS, G.D. Successful project management : a step-by-step approach with practical examples. Hoboken: Wiley & Sons, 2005. 360 s. ISBN 0-471-68032-X

Recommended literature:

KERZNER, H. Project management, a system approach to planning, schedulding, and controlling. 6th edition. New York: Wiley & Sons. 1998.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Projekt, řízení projektů, definování cílů. 2. Etapy managementu, projektový management. 3. Management projektu - fáze. 4. Projektový management - organizační struktury. 5. Manager projektu, týmový projektový management, role. 6. Strategie projektu - studie proveditelnosti. 7. Projektové plánování. Rizika projektů. 8. Realizace projektů. Efektivnost investic. 9. Využití výpočetní techniky při řízení projektů. Další otázky řízení projektů. Cvičení: 1. Podmínky absolvování, úvod do problematiky, softwarová podpora projektového řízení. 2. Zadání programů, základní seznámení s aplikací Microsoft Project 2003 Standard. 3. Procvičení základních úkonů v MS Project. Procvičení práce s úkoly. Práce s úkoly a kalendářem. 4. Filtrace a třídění dat, vytváření vlastních tabulek a zobrazení. 5. Procvičení práce s kompletním projektem včetně realizace, bez zdrojů. 6. Procvičení práce se zdroji, sestavování rozpočtu, výpočtu zisku a úpravy cash flow, práce se šablonami 7. Procvičení sestavování rozpočtu, aktualizace dat a spolupráce s programy Excel a Word, formátování, úpravy výstupů. Práce s multiprojektem, práce ve skupině. 8. Prezentace a obhajoby programů. 9. Test. Udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2004/2005 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 40  0 3
        Written exam Written test 50  0 3
        Other task type Other task type 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.