345-0518/02 – Project Management (PM)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 12+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student: - can differentiate ordinary and project management; - will be able to explain the concept of Project Management; - will know the characteristic features of the project; - will be able to formulate the individual phases of the project cycle; - can describe the project management process and name its action; - can describe and assess the role of the project team.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The subject deals with the projects, their meaning, planning, implementation and management itself.

Compulsory literature:

ROSENAU, D. M., GITHENS, G.D. Successful project management : a step-by-step approach with practical examples. Hoboken: Wiley & Sons, 2005. 360 s. ISBN 0-471-68032-X

Recommended literature:

KERZNER, H. Project management, a system approach to planning, schedulding, and controlling. 6th edition. New York: Wiley & Sons. 1998.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti zpracují a obhájí zadanou seminární práci, která je podmínkou pro udělení zápočtu, stejně jako test znalostí na závěr semestru.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Konzultace: 1. Projekt, řízení projektů, definování cílů 2. Připrava a ověřování projektů 3. Projektový management 4. Plánování projektů 5. Proces řízení a realizace projektu 6. Kontrola průběhu projektu 7. Řešení změn a problémů 8. Role poradců a smluvní vztahy 9. Ukončení projektu 10.Projekt a investice 11.Řešení kapacit projektu 12.Efektivnost investic 13.Využití výpočetní techniky v řízení projektu 14.Studie proveditelnosti. 15.Ostatní otázky řízení projektu Seminář tématicky doplňuje bloky přednášek, pozornost je věnována zejména problematice projektového plánování, kde se studenti seznámí na praktických příkladech s metodami CPM, PERT a Ganttovými diagramy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2004/2005 Summer semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 50  0
        Written exam Written test 50  0
Mandatory attendence parzicipation: Due personal attendance at least at the 1st tutorial according to the schedule.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner