345-0519/01 – Logistics in Industrial Enterprise (LPP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.Subject version guarantorIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti získají základní přehled o řízení zásob, plánování a řízení výroby a materiálových toků, řízení a skladování zakázek, vyřizování objednávek a controllingu v logistice. Budou umět uplatňovat systém JIT, MRP, BOA a KANBAN.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Poslání logistiky, definice, historický vývoj, integrovaný logistický systém, cíl logistiky.Řízení zásob,příjem zboží, hmotné a informační toky, uplatnění koncepce JIT.Plánování a řízení výroby (PPS ), zpřesněné plánování.Výrobní program a funkce kusovníků.Řízení zakázky,skladování zakázky. možnosti vytváření PPS systémů.Distribuční logistika,vyřizování objednávek,informační toky Úkoly,cíle a postupy controllingu v logistice. logistické náklady a výkony.Tvorba logistických koncepcí, komplexní informační systémy.Lidské zdroje v logistice.Personální aspekty logistiky,finanční výsledky a přínosy. Faktory úspěšnosti logistiky.

Compulsory literature:

[1] KONEČNÝ, M. Logistika v systému řízení podniku. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. 150 s. ISBN 80-7078-667-1 [2] SCHULTE, CH. Logistika. Praha : Victoria Publishing, a.s., 1994. 301 s. ISBN 80-85605-87-2

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

LECTURES: Definition of logistics in various spheres of social activities, formation and development. The definition of logistics, the current state of logistics.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 40  0 3
        Written exam Written test 50  0 3
        Other task type Other task type 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology (10) Technological management P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.