345-0521/02 – Nákladové účetnictví (NÚ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět podává základní orientaci v pojmech a teoriích racionálního rozhodování a řízení hospodářských subjektů s interdisciplinárním charakterem. Účetnictví managerské je orientováno zejména na prvky vnitropodnikového a nákladového účetnictví.

Povinná literatura:

[1] HAVELEC, J. – Základy managerského účetnictví. Praha: CODEX Bohemia, 1997. ISBN 80-85963-36-1 [2] VALACH, J. – Finanční řízení podniku. Praha: Ekopres, 2000. ISBN 80-86119- 21-1 [3] SYNEK, M. – Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0515-X [4] KOVANICOVÁ, D. – Nová abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 1996. ISBN 80-859679-41-3

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1 Úvod do problematiky managerského účetnictví 2 Povinný rámec managerského účetnictví 3 Provozní účetnictví, jedno a dvouokruhové účetnictví 4 Informace a řízení 5 Managerské účetnictví v procesu řízení 6 Aspekty a podmínky managerského účetnictví 7 Informace pro řízení nákladů, výnosů a zisku 8 Rozhodovací úlohy a náklady 9 Kalkulace a kalkulování 10 Kalkulační metody 11 Řízení výkonů a útvarů 12 Kalkulace jako míra - rozdílové kalkulace Cvičení: 1 Managerské účetnictví a účtová osnova 2 Zákon o účetnictví a jiné předpisy

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku