345-0523/02 – Metody a technika řízení (MTŘ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - budou umět vysvětlit úlohu a význam manažerských technik v praxi, - budou umět vysvětlit pojmy manažerské metody a techniky, - dokáží k jednotlivým oblastem managementu přiřadit konkrétní používané techniky, - získají informace k jednotlivým metodám a technikám, - budou umět zhodnotit v praxi používané metody a techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Úloha a význam managerských technik v praxi, techniky prognózování, strategické analýzy, strategické plánování, řízení podle cílů, techniky delegování, techniky time managementu, učící se organizace, metody rozhodování, kontrolní techniky, techniky sebeprezentace - manager a komunikace.

Povinná literatura:

[1] WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: GRADA, 1996. 512 s. ISBN 80-7169-089-9 [2] ŠULEŘ, O. Manažerské techniky I. Olomouc: Rubico, s. r. o., 1995. 225s.ISBN 80-85839-06-7 [3] ŠULEŘ, O. Manažerské techniky II. Olomouc: Rubico, s. r. o., 1997.213 s. ISBN 80-85839-19-9 [4] KONEČNÝ, M., TRNKA, R., NOVÁK, J. Metody a technika řízení. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80- 248-0609-6

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik 2. Plánování – techniky prognózování, statistické, subjektivní, technologického předvídání, kroky vytváření efektivních předpokladů 3. Plánování – techniky strategické analýzy – stuktury prostředí, zdrojů, SWOT 4. Techniky strategického plánování – komponenty, výběr strategií 5. Techniky strategického plánování –modely, aplikace modelů 6. Vedení – řízení podle cílů (MBO), techniky rozhodování 7. Techniky delegování- důvody, bariéry, problémy, postupy 8. Organizování – krizový management 9. Organizování – organizační změny 10.Organizování –reengineering 11.Techniky time managementu 12.Kontrolování – význam, kontrolní proces 13.Kontrolování –kontrolní techniky 14.Techniky sebeprezentace 15.Controlling Semináře: 1. Brainstorming. Paretovo pravidlo. Vícekritériální rozhodování. 2. Ishikawův diagram. Techniky prognózování. Statistické metody. Subjektivní metody. 3. Reengineering. Techniky time managementu. Kontrolní techniky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 60  0
        Písemka Písemka 30  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku