345-0524/01 – Marketing (Mk)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Marketing v podmínkách průmyslové výroby – Tvorba a rozvoj marketingového systému podniku – Segmentace jako základ cíleného marketingu - Marketingová strategie - Marketingový mix /jeho popis a význam/ -Výrobek a výrobková politika - Cena a cenová politika – Distribuce a distribuční cesty – Komunikace a komunikační mix

Povinná literatura:

[1] KOTLER, P. - Marketing management, Viktoria Puzblishing, Praha, 1992. [2] TOMEK, J. A KOL. - H. Marketingová strategie podniku, 1992 [3] STEHLÍK , E. – Kapitoly ze základů marketingu. Management [4] SVOBODOVÁ, H A KOL. –Marketingový výzkum, VŠB TU, Ostrava 1994

Doporučená literatura:

[1] ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xxiv, 499 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-115-4 [2] KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN 978-802-4705-132

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Pojem marketingu, jeho vznik, vývoj a význam pro podnik 2. Marketingový management 3. Marketingová strategie 4. Nástroje marketingu 5. “ 6. Public Relations 7. “ 8. Marketing průmyslového podniku - inovační proces - transfor. technologií 9. “ 10. Marketing v obchodě, službách a cestovním ruchu, agromarketing 11. “ 12. Marketing neziskových organizací 13. Regionální marketing 14. Mezinárodní marketing 15. “ Cvičení: 1. Uplatnění marketing. managementu v podniku 2. Organizace marketingu v podniku 3. Trh: segmentace trhu, parcelace a obsazení trhu, pozice na trhu, nejvyšší marketingové cíle 4. “ 5. Tvorba marketingové strategie, market. situační analýza, možnosti podniku pro strategické manévrování 6. “ 7. Cíle market. strategie, koncipování strategie, tvorba plánu, kontrola - hodnocení 8. “ 9. Základní market. strategie, market. strat. s metodou portfolio, kreativní strategie, rozvojové strategie, konkurenční strategie 10. “ 11. Příklad postupu při vytvoření nového trhu 12. Komponenty a parametry market. mixu, market. funkce 13. “ 14. Poslání vedoucího market. útvaru 15. Doporučení pro úspěšnou market. činnost podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 40  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku