345-0524/04 – Marketing (Mk)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Marketing v podmínkách průmyslové výroby – Tvorba a rozvoj marketingového systému podniku – Segmentace jako základ cíleného marketingu - Marketingová strategie - Marketingový mix /jeho popis a význam/ -Výrobek a výrobková politika - Cena a cenová politika – Distribuce a distribuční cesty – Komunikace a komunikační mix

Povinná literatura:

[1] KOTLER, P. - Marketing management, Viktoria Puzblishing, Praha, 1992. [2] TOMEK, J. A KOL. - H. Marketingová strategie podniku, 1992 [3] STEHLÍK , E. – Kapitoly ze základů marketingu. Management [4] SVOBODOVÁ, H A KOL. –Marketingový výzkum, VŠB TU, Ostrava 1994

Doporučená literatura:

[1] ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xxiv, 499 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-115-4 [2] KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN 978-802-4705-132

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student je povinen prokázat minimálně 80% účast na hodinách cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Obecný přehled marketingu 2. Marketing a trh 3. Marketing jako podnikatelská filosofie a historický vývoj marketingu 4. Charakteristika marketingového makroprostředí 5. Charakteristika marketingového mikroprostředí 6. Chování zákazníků na spotřebitelském trhu 7. Kupní chování institucí 8. Marketingový výzkum trhu 9. Marketingový MIX 10. Výrobek a výrobková politika, výrobkové a sortimentní analýzy 11. Cena a cenová politika, rozhodování o cenách, cenové strategie 12. Distribuční cesty 13. Komunikační politika, komunikační program 14. Tvorba marketingového programu - MIXu Cvičení: 1. Marketingové vztahy 2. Marketing malé, střední a velké firmy 3. Marketing malé, střední a velké firmy 4. Marketing malé, střední a velké firmy 5. Analýza makroprostředí 6. Analýza mikroprostředí 7. Marketingový výzkum 8. Test I 9. Analýza životního cyklu výrobku 10. Analýza BCG 11. Hoferova analýza 12. Analýza ABC 13. Test II 14. Závěrečné hodnocení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 90  45 3
        Aktivita Jiný typ úlohy 10  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní