345-0526/02 – Technologičnost konstrukce (TK)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - rozumět principům konstruování - rozumět a interpretovat základní pojmy technologičnosti konstrukce - popsat a analyzovat zatížení nástrojů a zařízení - interpretovat podmínky životnosti a kvality - interpretovat kvalitativní parametry výrobků

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obecné i specifické požadavky, kladené na navrhovanou konstrukci, jsou dány hodnotami a způsoby zatížení, prostředím, ve kterém pracuje a délkou její funkční expozice. Jejich plnění determinuje volbu materiálu, technologií jeho zpracování a úpravou jeho vlastností do finálního stavu před provozem. Současně je spolehlivost konstrukce vázána na degradaci těchto vlastností pod provozním zatížením v cílovém pracovním prostředí.

Povinná literatura:

HLAVATÝ, I., HRUBÝ, J. Technologiečnost konstrukcí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2012. 125 s. URL: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Technologicnost_konstrukci.pdf SKARBIŃSKI, M.- SKARBIŃSKI, J. Technologickost konštrukcie strojov. 2. vyd. Bratislava: ALFA 1982. 492 s. BÉKÉS, J.-ANDONOV, I. Analýza a syntéza strojárskych objektov a procesov. 1. vyd. Bratislava: ALFA 1986. 376 s. HLAVATÝ, I. Teorie a technologie svařování (The Theory and Technology of Welding) - první multimediální publikace o svařování. [on line]. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 10. 2010. Dostupné z: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >. ISBN 978-80-248-2414-7. HLAVATÝ, I. Technologičnost konstrukce I. – V. [on line]. Přednášky a podklady k výuce. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 1. 2010. Dostupné z: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >.

Doporučená literatura:

MURÁNSKY, J. Automatizácia technickej prípravy strojárskej výroby. 1. vyd. Bratislava: ALFA 1981. 376 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Koncepce konstrukčního řešení a technologie výroby stroje. Systém řízení a hodnocení technologičnosti konstrukce v technické přípravě výroby 2. Technologičnost konstrukce při výběru materiálů 3. Technologičnost konstrukce součástí vyráběných sléváním. Technologičnost konstrukce z hlediska povrchové úpravy součástí 4. Technologičnost konstrukce svařovaných součástí a konstrukcí. Technologičnost konstrukce součástí spojovaných lepením a pájením 5. Technologičnost konstrukce součástí vyráběných tvářením 6. Technologičnost konstrukce součástí vyráběných z plastů 7. Technologičnost konstrukce součástí ze spékaných kovů a z kompozitů 8. Technologičnost konstrukce obráběných součástí 9. Technologičnost konstrukce z hlediska tepelného zpracování součástí a celků 10. Technologičnost konstrukce z hlediska měření a kontroly ve výrobě 11. Technologičnost konstrukce z hlediska montáže celků a strojů 12. Technologičnost konstrukce z hlediska provozu a údržby mechanismů a konstrukcí Cvičení 1. Práce na jednotlivých tématech. Zadání semestrální práce. 2. Návrh konstrukce a technologického postupu odlitku, výkovku, výlisku, svařence, tepelného zpracování, povrchové úpravy, montáže mechanismu 3. Vyhodnocení. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 60  0
        Písemka Písemka 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku