345-0526/03 – Technologičnost konstrukce (TK)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
HIL0011 Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D.
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
KOZ323 Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
PAS091 Ing. Martin Pastrňák, Ph.D.
SZK0016 Ing. Pavel Szkandera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - rozumět principům konstruování - rozumět a interpretovat základní pojmy technologičnosti konstrukce - popsat a analyzovat zatížení nástrojů a zařízení - interpretovat podmínky životnosti a kvality - interpretovat kvalitativní parametry výrobků

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obecné i specifické požadavky, kladené na navrhovanou konstrukci, jsou dány hodnotami a způsoby zatížení, prostředím, ve kterém pracuje a délkou její funkční expozice. Jejich plnění determinuje volbu materiálu, technologií jeho zpracování a úpravou jeho vlastností do finálního stavu před provozem. Současně je spolehlivost konstrukce vázána na degradaci těchto vlastností pod provozním zatížením v cílovém pracovním prostředí.

Povinná literatura:

HLAVATÝ, I., HRUBÝ, J. Technologiečnost konstrukcí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2012. 125 s. URL: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Technologicnost_konstrukci.pdf SKARBIŃSKI, M.- SKARBIŃSKI, J. Technologickost konštrukcie strojov. 2. vyd. Bratislava: ALFA 1982. 492 s. BÉKÉS, J.-ANDONOV, I. Analýza a syntéza strojárskych objektov a procesov. 1. vyd. Bratislava: ALFA 1986. 376 s. HLAVATÝ, I. Teorie a technologie svařování (The Theory and Technology of Welding) - první multimediální publikace o svařování. [on line]. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 10. 2010. Dostupné z: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >. ISBN 978-80-248-2414-7. HLAVATÝ, I. Technologičnost konstrukce I. – V. [on line]. Přednášky a podklady k výuce. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 1. 2010. Dostupné z: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >.

Doporučená literatura:

MURÁNSKY, J. Automatizácia technickej prípravy strojárskej výroby. 1. vyd. Bratislava: ALFA 1981. 376 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odezváni semestrální práce a ověření znalostí testem.

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=175

Další požadavky na studenta

Interaktivní práce s aplikací e-learning. Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Systém řízení a hodnocení technologičnosti konstrukce v technické přípravě výroby 2. Materiálové aspekty technologičnosti konstrukce 3. Technologičnost konstrukce výkovků 4. Technologičnost konstrukce objemových výlisků 5. Technologičnost konstrukce plošných výlisků 6. Ocelové konstrukce 7. Svarové plochy pro ocelové konstrukce 8. Výpočty svarových spojů 9. Konstrukce betonářských výztuží 10. Tlakové nádoby 11. Svařované hliníkové konstrukce 12. Konstrukce z plastů 13. Konstrukce z různorodých materiálů spojované lepením a speciálními postupy svařování 14. Ověření získaných znalostí Cvičení 1.-4. Případová úloha - tváření 5. Testy - tváření 6.-13. Seminární úloha - svařování 14. Testy - svařování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Tváření Semestrální projekt 20  10
        Písemný test Tváření Písemka 20  10
        Projekt Svařování Semestrální projekt 30  16
        Písemný test Svařování Písemka 30  15
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Projekt svařování - studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Semestrální projekt - písemná část a prezentace (min. 16 bodů – max. 30 bodů) 2. Ověření znalostí (min. 15 bodů – max. 30 bodů)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 1 konzultace s vyučujícím cvičení v předmětu. Projekt svařování - studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Semestrální projekt - písemná část a prezentace (min. 16 bodů – max. 30 bodů) 2. Ověření znalostí (min. 15 bodů – max. 30 bodů)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie MK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie MK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270022) Strojírenská technologie VS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní