345-0526/06 – Technologičnost konstrukce (TK)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
KOZ323 Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
PAS091 Ing. Martin Pastrňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - rozumět principům konstruování - rozumět a interpretovat základní pojmy technologičnosti konstrukce - popsat a analyzovat zatížení nástrojů a zařízení - interpretovat podmínky životnosti a kvality - interpretovat kvalitativní parametry výrobků

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obecné i specifické požadavky, kladené na navrhovanou konstrukci, jsou dány hodnotami a způsoby zatížení, prostředím, ve kterém pracuje a délkou její funkční expozice. Jejich plnění determinuje volbu materiálu, technologií jeho zpracování a úpravou jeho vlastností do finálního stavu před provozem. Současně je spolehlivost konstrukce vázána na degradaci těchto vlastností pod provozním zatížením v cílovém pracovním prostředí.

Povinná literatura:

HLAVATÝ, I., HRUBÝ, J. Technologiečnost konstrukcí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2012. 125 s. URL: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Technologicnost_konstrukci.pdf SKARBIŃSKI, M.- SKARBIŃSKI, J. Technologickost konštrukcie strojov. 2. vyd. Bratislava: ALFA 1982. 492 s. BÉKÉS, J.-ANDONOV, I. Analýza a syntéza strojárskych objektov a procesov. 1. vyd. Bratislava: ALFA 1986. 376 s. HLAVATÝ, I. Teorie a technologie svařování (The Theory and Technology of Welding) - první multimediální publikace o svařování. [on line]. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 10. 2010. Dostupné z: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >. ISBN 978-80-248-2414-7. HLAVATÝ, I. Technologičnost konstrukce I. – V. [on line]. Přednášky a podklady k výuce. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 1. 2010. Dostupné z: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >.

Doporučená literatura:

MURÁNSKY, J. Automatizácia technickej prípravy strojárskej výroby. 1. vyd. Bratislava: ALFA 1981. 376 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání semestrální práce a ověření znalostí (test nebo prezentace)

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=175 lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Interaktivní práce s aplikací e-learning.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Systém řízení a hodnocení technologičnosti konstrukce v technické přípravě výroby 2. Materiálové aspekty technologičnosti konstrukce 3. Technologičnost konstrukce výkovků 4. Technologičnost konstrukce objemových výlisků 5. Technologičnost konstrukce plošných výlisků 6. Ocelové konstrukce 7. Svarové plochy pro ocelové konstrukce 8. Výpočty svarových spojů 9. Konstrukce betonářských výztuží 10. Tlakové nádoby 11. Svařované hliníkové konstrukce 12. Konstrukce z plastů 13. Konstrukce z různorodých materiálů spojované lepením a speciálními postupy svařování 14. Ověření získaných znalostí Cvičení 1.-4. Případová úloha - tváření 5. Testy - tváření 6.-13. Seminární úloha - svařování 14. Testy - svařování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 1 konzultace s vyučujícím cvičení v předmětu. Projekt svařování - studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Semestrální projekt - písemná část a prezentace (min. 16 bodů – max. 30 bodů) 2. Ověření znalostí (min. 15 bodů – max. 30 bodů)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 1 konzultace s vyučujícím cvičení v předmětu. Projekt svařování - studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Semestrální projekt - písemná část a prezentace (min. 16 bodů – max. 30 bodů) 2. Ověření znalostí (min. 15 bodů – max. 30 bodů)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie MK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie MK K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2019/2020 zimní