345-0527/02 – Personnel Management (MaŘLZ)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno.......

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Podstata a význam managementu a jeho interdisciplinární charakter, klasifikace myšlenkových směrů managementu, obsahová náplň manažerských funkcí, společné cíle manažerů, manažerské jednání, systém řízení - cyklus řízení, organizační struktury, charakteristiky organizačních struktur, význam personálního řízení, hlavní úkoly personálního řízení.

Compulsory literature:

Bude doplněno.......

Recommended literature:

Bude doplněno.......

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Konzultace: 1. Vymezení pojmu management, jeho podstata, interdisciplinární charakter. 2. Klasifikace vývojových etap managementu. 3. Systém managementu. 4. Funkce řízení- základní, průběžné, zabezpečovací. 5. Organizační struktury. 6. Řízení lidských zdrojů a jeho úloha v podniku. 7. Personální plánování účel a hlavní úkoly. 8. Analýza pracovních míst,získávání pracovníků, výběr pracovníků. 9. Formální náležitosti přijímání pracovníků, pracovněprávní vztahy. 10.Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita, podnikové vzdělávání. 11.Hodnocení pracovníků,odměňování pracovníků, mzdové tarify, mzdové formy. 12.Nezaměstnanost, trh pracovních sil,problematika zaměstnanosti z pohledu současných právních předpisů. Seminář doplňuje bloky přednášek. Seminář: 1.Zadání seminární práce a nástin postupu jejího zpracování. 2.- 4. Rozbor případových studií.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 30  0 3
        Written exam Written test 50  0 3
        Other task type Other task type 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.