345-0529/01 – Výpočetní metody ve tváření (VMTv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
PET75 prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - klasifikovat principy fyzikálního a numerického modelování - interpretovat je v metodách analýzy tvářecích procesů - modelovat odezvu materiálu na procesní parametry - odlišit metody analýzy podle účelu jejich aplikace - popsat metody Horní meze (HM), Visioplast (VS) a MKP - aplikovat metody HM, VS a MKP při analýze objemového a plošného tváření

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základy fyziky procesů tváření, práškové metalurgie a tepelného zpracování. Principy matematického modelování, druhy modelů, algoritmus modelu, části modelu. Fyzikální a matematické modelování polí napětí a deformací. Metoda kluzových čar, metoda konečných prvků a metoda VISIOPLAST. Přehled aktuálních systémů matematického modelování technologických procesů. Analýza objemového tváření za tepla: válcování, zápustkové a volné kování, vytlačování. Analýza objemového tváření za studena: protlačování a tažení profilů. Analýza plošného tváření: tažení plechu, ohýbání plechu a stříhání plechu a profilů.

Povinná literatura:

PETRUŽELKA J., HRUBÝ, J. Výpočetní metody ve tváření. VŠB-TU Ostrava, 2000 HRUBÝ, J. Tváření kovů - analýza procesu. int. učení texty, VŠB, kat. 345, 1995 UNKSOV, E. P., OVČINIKOV, A.G. Těoria plastičeskich děformacij metalov, Moskva, Mašinostrojenije, 1983 AVITZUR, B. Metal forming. Ann.Rev. Mater. Sci.1977, 7, 261 - 300 KOBAYASHI, S. aj. Metal Forming and the Finite-Element Method, Oxford University Press, Oxford

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Přehled aktuálních systémům matematického modelování technologických procesů 2. Fyzikální základy technologie tváření-možnosti aplikace výpočetních metod 3. Principy matematického modelování, druhy modelů, algoritmus modelu, části modelu 4. Objemové tváření za tepla: válcování, zápustkové a volné kování, vytlačování 5. Objemového tváření za studena: protlačování a tažení profilů 6. Plošné tváření: tažení plechu, ohýbání plechu a stříhání plechu a profilů 7. VISIOPLAST - experientálně výpočetní metoda 8. VISIOPLAST - experimentální část 9. VISIOPLAST - výpočetní systém Cvičení 1. Prostředí a prostředky pro matematické modelování technologií tváření .Zadání programu č. 1. 2. Konstitutivní matice materiálu. Objemové tváření za tepla. Změny materiálu v průběhu zápustkového kování. Kontrola namáhání sestavných nástrojů.Zadání programu č. 2. 3. Objemové tváření za studena. Postupové tváření, dopředné a zpětné protlačování. Tažení drátů a trubek. Kontrola složených nástrojů pro objemové tváření za studena.Zadání programu č. 3. 4. Plošné tváření. Tažení tvarových výtažků z plechu. Tažení se ztenčením stěny. 5. Plošné tváření Ohýbání plechu a profilů. Stříhání a vystřihování.Prácí na programech 1. – 3.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku