345-0529/01 – Numerical Methods in Metal Forming (VMTv)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
PET75 prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Ability - to classify a principles of physical and numerical modeling - to interpret these principles in methods of metal forming analysis - to model a material response on processes parameters - to differentiate methods of analysis following their application - to describe Upper Bound (UB), Visioplast (VS) and FEA methods - to apply UB, VS and FEA in bulk and sheet metal forming

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Methods of analysis in metal forming processes will be introduced during this course. Physical and numerical modelling of stress and strain fields. Slip line method, Finite elements method and Experimental-numerical method Visioplast will be presented in detail.

Compulsory literature:

AVITZUR, B.: Metal Forming, Processes and Analysis, 1986, N.Y., McGraw Hill, Inc. MIELNIK, E.M.: Metalworking Science and Engineering, 1991, N.Y., McGraw Hill Book Company. KOBAYASHI, S., OH, S.I., ALTAN, T.: Metal forming and Finite - Element Method, 1989, N.Y., Oxford, Oxford University Press.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Přehled aktuálních systémům matematického modelování technologických procesů 2. Fyzikální základy technologie tváření-možnosti aplikace výpočetních metod 3. Principy matematického modelování, druhy modelů, algoritmus modelu, části modelu 4. Objemové tváření za tepla: válcování, zápustkové a volné kování, vytlačování 5. Objemového tváření za studena: protlačování a tažení profilů 6. Plošné tváření: tažení plechu, ohýbání plechu a stříhání plechu a profilů 7. VISIOPLAST - experientálně výpočetní metoda 8. VISIOPLAST - experimentální část 9. VISIOPLAST - výpočetní systém Cvičení 1. Prostředí a prostředky pro matematické modelování technologií tváření .Zadání programu č. 1. 2. Konstitutivní matice materiálu. Objemové tváření za tepla. Změny materiálu v průběhu zápustkového kování. Kontrola namáhání sestavných nástrojů.Zadání programu č. 2. 3. Objemové tváření za studena. Postupové tváření, dopředné a zpětné protlačování. Tažení drátů a trubek. Kontrola složených nástrojů pro objemové tváření za studena.Zadání programu č. 3. 4. Plošné tváření. Tažení tvarových výtažků z plechu. Tažení se ztenčením stěny. 5. Plošné tváření Ohýbání plechu a profilů. Stříhání a vystřihování.Prácí na programech 1. – 3.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Other task type Other task type 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.