345-0530/06 – Výpočetní metody ve svařování (VMS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti používaných výpočetních metod v oblastech svařování a jejich použití. Cílem studia je získat znalosti výpočetních metod ve svařování v oblastech: - výpočtů předehřevů při svařování - výpočtů náchylností na vznik trhlin při a po svařování - výpočtů při definování jednotlivých oblastí svaru a jejich strukturních fází - výpočtů s využitím metod konečných prvků (MKP) při sledování teplotních polí v oblastech svarových spojů - výpočtů s využitím metod konečných prvků (MKP) pro určení deformací a napětí v konstrukcích při svařování Druhou skupinou aplikací výpočetních metod je řízení svařovacích zdrojů, zejména v oblastech pulzních, synergických a invertorových zdrojů. Třetí skupinou aplikací výpočetních metod ve svařování je kontinuální záznam dat při procesu svařování, jejich následné vyhodnocování a zpracování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

HRIVŇÁK, J. Teória zvaritelnosti kovov a zlatin. Vyd. Bratislava,VEDA, 1989. KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování. SNTL Praha, 1986, s. 234 až 242. HLAVATÝ, I. Teorie a technologie svařování (The Theory and Technology of Welding) - první multimediální publikace o svařování. [on line]. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 10. 2010. Dostupné z www: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >.

Doporučená literatura:

Novosád, D., Holub, L. Monitorování svařovacího procesu, ověření teplot numerické simulace svařovacího procesu pomocí WIS (Welding information system). [cit. 2016-11-06]. Dostupné z www: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/48749/HolubL_MonitorovaniSvarovaciho_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výpočetní metody - výpočet předehřevu při svařování 2. Výpočet náchylností na vznik trhlin při a po svařování 3. Výpočet při definování jednotlivých oblastí svaru a jejich strukturních fází 4. Výpočet s využitím metod konečných prvků (MKP) při sledování teplotních polí v oblastech svarových spojů 5. Výpočet s využitím metod konečných prvků (MKP) pro určení deformací a napětí v konstrukcích při svařování. 6. Procesorové řízení pulzních svařovacích zdrojů 7. Procesorové řízení synergických svařovacích zdrojů 8. Procesorové řízení invertorových svařovacích zdrojů 9. Způsoby průběžného snímání dat při svařování, jejich záznam a zpracování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 1 konzultace s vyučujícím cvičení v předmětu. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Semestrální projekt - písemná část (min. 20 bodů – max. 40 bodů) 2. Semestrální projekt - prezentace (min. 31 bodů – max. 60 bodů)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 1 konzultace s vyučujícím cvičení v předmětu. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Semestrální projekt - písemná část (min. 20 bodů – max. 40 bodů) 2. Semestrální projekt - prezentace (min. 31 bodů – max. 60 bodů)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní