345-0530/07 – Výpočetní metody ve svařování (VMS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
KOZ323 Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti používaných výpočetních metod v oblastech svařování a jejich použití. Cílem studia je získat znalosti výpočetních metod ve svařování v oblastech: - výpočtů předehřevů při svařování - výpočtů náchylností na vznik trhlin při a po svařování - výpočtů při definování jednotlivých oblastí svaru a jejich strukturních fází - výpočtů s využitím metod konečných prvků (MKP) při sledování teplotních polí v oblastech svarových spojů - výpočtů s využitím metod konečných prvků (MKP) pro určení deformací a napětí v konstrukcích při svařování Druhou skupinou aplikací výpočetních metod je řízení svařovacích zdrojů, zejména v oblastech pulzních, synergických a invertorových zdrojů. Třetí skupinou aplikací výpočetních metod ve svařování je kontinuální záznam dat při procesu svařování, jejich následné vyhodnocování a zpracování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

HRIVŇÁK, J. Teória zvaritelnosti kovov a zlatin. Vyd. Bratislava,VEDA, 1989. KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování. SNTL Praha, 1986, s. 234 až 242. HLAVATÝ, I. Teorie a technologie svařování (The Theory and Technology of Welding) - první multimediální publikace o svařování. [on line]. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 10. 2010. Dostupné z www: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >.

Doporučená literatura:

Novosád, D., Holub, L. Monitorování svařovacího procesu, ověření teplot numerické simulace svařovacího procesu pomocí WIS (Welding information system). [cit. 2016-11-06]. Dostupné z www: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/48749/HolubL_MonitorovaniSvarovaciho_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výpočetní metody - výpočet předehřevu při svařování 2. Výpočet náchylností na vznik trhlin při a po svařování 3. Výpočet při definování jednotlivých oblastí svaru a jejich strukturních fází 4. Výpočet s využitím metod konečných prvků (MKP) při sledování teplotních polí v oblastech svarových spojů 5. Výpočet s využitím metod konečných prvků (MKP) pro určení deformací a napětí v konstrukcích při svařování. 6. Procesorové řízení pulzních svařovacích zdrojů 7. Procesorové řízení synergických svařovacích zdrojů 8. Procesorové řízení invertorových svařovacích zdrojů 9. Způsoby průběžného snímání dat při svařování, jejich záznam a zpracování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Semestrální projekt - písemná část č. 1 a 2 (min. 10 bodů – max. 20 bodů) 2. Semestrální projekt - prezentace (min. 10 bodů – max. 20 bodů) 3. Ověření znalostí (min. 31 bodů – max. 60 bodů)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 1 konzultace s vyučujícím cvičení v předmětu. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Semestrální projekt - písemná část (min. 10 bodů – max. 20 bodů) 2. Semestrální projekt - prezentace (min. 10 bodů – max. 20 bodů) 3. Ověření znalostí (min. 31 bodů – max. 60 bodů)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní