345-0531/01 – Prokazování shody a certifikace (PSC)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuDr.Ing. Pavel SkalíkGarant verze předmětuDr.Ing. Pavel Skalík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKA63 Dr.Ing. Pavel Skalík
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - bude schopen orientace v problematice současného vnímání kvality; - dokáže pochopit základní ekonomické souvislosti managementu kvality; - bude umět využívat základní techniky a nástroje managementu kvality; - dokáže posoudit důležitost technické harmonizace ve vztahu k evropskému trhu; - bude umět vysvětlit modulární koncepci prokazování shody výrobků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který velmi úzce navazuje na předměty základy managementu, organizaci a řízení a projektování výrobních procesů a systémů. Studenti si osvojí své základní znalosti a vědomosti o prokazování shody a certifikace výrobků a systémů. Seznámí se s novým souborem norem ISO 9001, 9004, 19011. Tvůrčí myšlení je dále komplexně rozvíjeno při aplikaci metod a nástrojů budování a řízení systému kvality. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude řídit výrobní procesy a systémy v průmyslu.

Povinná literatura:

NENADÁL,J. - NOSKIEVIČOVÁ,D. - PETŘÍKOVÁ,R. - PLURA,J.- TOŠENOVSKÝ, J. Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press. 2000, 282 s. SKALÍK, P. Prokazování shody výrobků.[online] 2007. Dostupné z: http://www.345.vsb.cz/KE%20vyuka/Skalik/Prokazování%20shody%20výrobků.pdf Sbírka zákonů – Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění Soubor norem řady ISO 9000

Doporučená literatura:

PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-543-1 HUTYRA, M. a kol. Management jakosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2007, Dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FMMI/MJ/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vývoj a péče o jakost a ekonomika jakosti 2. Technická harmonizace a globální přístup k posuzování shody 3. Obecná bezpečnost výrobků, Povinnosti výrobce při uvedení výrobků na trh 4. Posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. a postup pro vydání ES prohlášení o shodě 5. Modulární koncepce prokazování shody výrobků 6. Výrobková certifikace, činnost certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků 7. Normy řady ISO 9000 a 10000 a dokumentace o jakosti 8. Obsah o použití normy EN ISO 9001 9. Zabezpečení jakosti v předvýrobní etapě – činnost projekce a konstrukce (FMEA, QFD) 10.Stanovení procesů a vazeb mezi procesy, trvalé zlepšování procesů 11.Management zdrojů (lidské, hmotné, informační, finanční) 12.Měření a analýzy systému jakosti (hodnocení spokojenosti zákazníků, audity) 13.Trvalé zlepšování systému jakosti (nápravná a preventivní opatření, řízení neshod, audity) 14.Statistické metody - statistická regulace procesů, statistická přejímka, závěrečná diskuse Cvičení: 1. Vývoj a péče o jakost 2. Ekonomika a jakost 3. Normy řady ISO 9000 a ISO 10000 a názvosloví podle ISO 9000 4. Použití norem řady ISO 9000 a ISO 10000 ve výrobě 5. Příručka jakosti 6. Zpracování výrobní dokumentace 7. Sedm nástrojů jakosti „základních“ 8. Sedm nástrojů jakosti „nových“ 9. Plány jakosti 10.FMEA 11.QFD 12.Řízení interních auditů a použití ISO 19011 13.Zpracování ES prohlášení o shodě 14.Zápočet Otázky: 1. Vývoj a péče o jakost, základní pojmy 2. Ekonomika jakosti, sledování nákladů na jakost 3. Překážky jednotného trhu (věcné, technické, daňové). 4. Princip ověřování a vzájemného uznávání shody. 5. Nový přístup k technické harmonizaci a normalizaci. 6. Globální přístup k posuzování shody. 7. Schéma vztahů procesu notifikace, akreditace a certifikace. 8. Obecná bezpečnost výrobků, Povinnosti výrobce při uvedení výrobků na trh (Z102/2001 Sb.) 9. Posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. 10.Modulární koncepce prokazování shody výrobků 11.Postup pro vydání ES prohlášení o shodě, obsah dokumentu ES prohlášení o shodě 12.Výrobková certifikace, činnost certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků 13.Podstata a cíl řízení jakosti, normy řady ISO 9000 14.Obsah o použití normy EN ISO 9001 15.Zásady postupu při zavádění a udržování a trvalém zlepšování systému řízení jakosti 16.Zabezpečení jakosti v předvýrobní etapě – činnost projekce a konstrukce (FMEA, QFD atd.). 17.Zabezpečení jakosti ve výrobě 18.Úloha vedení, strategie jakosti, odpovědnost za jakost, dokumentace systému jakosti, dokumentace o jakosti a záznamy o jakosti 19.Stanovení procesů a vazeb mezi procesy, trvalé zlepšování procesů 20.Management zdrojů (lidské, hmotné, informační, finanční) 21.Měření a analýzy systému jakosti (hodnocení spokojenosti zákazníků, audity) 22.Trvalé zlepšování systému jakosti (nápravná a preventivní opatření, řízení neshod, audity) 23.Statistické metody - statistická regulace procesů 24.Statistické metody - statistická přejímka 25.Sedm nástrojů jakosti „základních“ 26.Sedm nástrojů jakosti „nových“

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2000/2001 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní