345-0536/01 – Diplomová praxe (DPx)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat praktické zkušenosti s plněním potřebných náležitostí souvisejících se sjednáváním a dokladováním diplomové praxe. Seznámit se s problémy podmiňujícími řešení praktických úloh diplomové práce. Seznámit se s technickými a organizačními podmínkami v podniku. Prostudovat podklady, postupy, případně vykonat experimenty cílené k zadání DP.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Předmět je praktickou přípravou na předměty Diplomový projekt I. a II. Probíhá ve výrobním podniku, odkud student získává zadání pro diplomovou práci. Diplomovou praxi si v podniku zařizují studenti sami.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student si diplomovou praxi v podniku sjednává samostatně.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět může být zapsán na ZS nebo na LS. V obou případech je podmínkou získání zápočtu: a) zadání DP z podniku, b) absolvování diplomové praxe (DPx). Pro ZS Maximálně do měsíce po zahájení semestru (tj. do 15. 10.) musí student předložit garantovi předmětu potvrzení o sjednání DPx a zadání DP. Pro LS Student musí mít DP sjednanou v podniku a na katedře oficiálně zadanou vedoucím již v ZS. Potvrzení o sjednání DPx a zadání DP dodá garantovi předmětu v průběhu ZS. Potvrzení (pro obě varianty zapsání předmětu - ZS i LS) musí být na hlavičkovém papíře firmy a musí obsahovat: 1) Jméno, příjmení a osobní číslo studenta s tím, že studuje ve 2. roč. NS VŠB - TU Ostrava, obor Strojírenská technologie (případně specializace) 2) Časový rozvrh praxe (konkrétně, které dny v týdnu a kolik týdnů nebo po jakých blocích atd.) 3) Rozsah minimálně předepsaných 14 dnů za semestr)a náplň praxe (např. seznámení se s technologií výroby, studium firemních podkladů, eperimenty vázané na DP atd.). 4) Zadání diplomové práce a její teze (strukturu, náplň) 5) Jméno a funkci konzultanta DP z firmy (BUDE ZAPSÁNO V OFICIÁLNÍM ZADÁNÍ DP) 6) Jméno, podpis a funkci zástupce firmy, razítko firmy Student toto potvrzení použije a) V ZS: Jako podklad pro vedoucího DP, kterého si vybral na příslušné katedře a který mu zpracuje oficiální zadání DP b) V ZS i LS: Jako podklad pro konkrétní pedagogy ke sjednání individuálního studijního plánu, v případech kdy mu výuka a praxe budou kolidovat c) V ZS i LS: Jako podklad pro garanta předmětu k udělení KZ K udělení klasifikovaného zápočtu (uděluje garant předmětu) doloží student potvrzení z firmy na hlavičkovém papíře, že diplomovou praxi skutečně absolvoval a to v předepsaném rozsahu a za podmínek stanovených při sjednání diplomové praxe, vč. slovního ohodnocení studenta. Potvrzení bude podepsáno zástupcem firmy, doplněno razítkem firmy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 14 pracovních dní ve vybraném podniku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 letní