345-0537/01 – Modelování výrobních procesů a systémů (MVPS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - klasifikovat principy fyzikálního a numerického modelování - interpretovat je v metodách analýzy výrobních procesů - modelovat odezvu subjektu na procesní parametry - odlišit metody analýzy podle účelu jejich aplikace - popsat metody modelování - aplikovat metody modelování při analýze výrobních procesů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je na základě předchozích poznatků prohloubení znalostí v oblasti specifikace výrobních procesů a systémů s využitím různých postupů a metod realizace. Předmět je realizován ve dvou úrovních, řešení modelové struktury výrobních procesů s interaktivní vazbou na modely konkrétních technologických procesů tepelně mechanického zpracování a metalurgie.

Povinná literatura:

[1] OH, S. I. LAHOTI, G. D. ALTAN, T. Application of FEM to Industrial Metal Forming Processes. Numerical methods in Industrial Forming Processes, Pittman, J. F. T. at al (eds) Pineritge Press Ltd., Swansea, U.K., 1982 [2] ONDRÁČEK, E.; JENÍČEK, K. Výpočtové modely v technické praxi. Praha, SNTL 1990. [3] BOOCH, G., JACOBSON, I., RUMBAUGH, J. The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley Longman, Inc., 1999 [4] KOBAYASHI, S. aj. Metal Forming and the Finite-Element Method, Oxford University Press, Oxford [5] GRONG, O. Metallurgical Modelling of Welding.The Institute of Material, London, 1994, 581 s., ISBN 0901716375

Doporučená literatura:

[1] WIL VAN DER AALST, KEES VAN HEE. Worklflow Management, Models, Methods, and Systems. MIT Press, 2002 [2] WIL VAN DER AALST. Formalization and Verification of Event-driven Process Chains. Information and Software Technology, 41(10):639-650, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student zpracovává analytické a experiemntální projektové úlohy z oblasti výrobních technologií. Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systém - vlastnosti a definice. Modelování systémů, vlastnosti prvků. 2. Podobnost jako základ modelování. Druhy modelů. Postup modelování. 3. Systémová analýza. Metodologie projektování systémů. 4. Metody softwarového modelování struktury výrobních procesů. 5. Prostorové struktury výrobních systémů a procesů, optimalizace 6. Aplikace Heuristických metod řešení matematických modelů. 7. Modely toku energie, materiálu, personálu a nákladů ve struktuře systémů a procesů. 8. Simulační techniky - základní pojmy, postupy pro identifikaci a řízení výrobních procesů. 9. Aplikace simulačních metod, softwarová podpora modelování, vizualizace a interpretace. 10. Modelování a simulace procesů fázových a mikrostrukturních změn. 11. Modelování a simulace metalurgie procesů spojování a dělení. 12. Modelování a simulace procesů plastické deformace. 13. Virtuální továrna. 14. Datové toky v technologickém projektování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní