345-0539/01 – Inovační a procesní management (IPM)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají všestranný přehled o inovačním podnikání, jak uplatňovat inovace a technologie. Zvláštní pozornost je věnována procesnímu řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

PITRA, Zbyněk. Management transferu znalostí: od prvního nápadu ke komerčně úspěšné inovaci. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-7431-145-1. BUREŠ, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění: průvodce pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1978-8. KONEČNÝ, Miloslav, Karel SKOKAN a Vítězslav ZAMARSKÝ. Inovační centra: transferová inovační pracoviště, inkubátory pro výchovu inovačních podnikatelů, vědecko-technické parky v regionálním rozvoji. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-873-9. KONEČNÝ, M. Management transferu výsledků vědy a výzkumu do praxe: inovační centra-inovační podnikání. Karviná: Slezská univerzita, 1996. 201s. ISBN 80-85879-35-2.

Doporučená literatura:

MIČIETA B., TUREKOVÁ H.,Inovačný manažment: východiská, overené postupy,- 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. 169 s. : il. ISBN 80-8070-055-9 (váz.)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních min. 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata: 1. Základní terminologie 2. Inovační proces 3. Inovační centra 4. Klastr 5. Transfer technologií 6. Vědeckotechnické parky 7. Inovační podnikání 8. Technologický trh 9. Procesní řízení organizace 10. Zavádění procesního řízení do organizace 11. Procesně řízené organizace 12. Business procesy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce a zpracování prezentace.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (6208T116) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní