345-0541/01 – Progresivní metody řízení (PMŘ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - budou umět vysvětlit úlohu a význam současných manažerských technik v praxi, - dokáží k jednotlivým oblastem managementu přiřadit konkrétní používané techniky, - se detailně seznámí s principy, metodami, nástroji a metodikou implementace vybraných v praxi využívané manažerské metody a technologie, - budou schopni prezentovat a obhájit zadaný projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Úloha a význam progresivních managerských technik v praxi; komplexní přehled o aplikačních a metodických aspektech moderního managementu; detailní seznámení s úspěšnými manažerskými přístupy; osvojení si vybraných metod, technik a nástrojů využívaných v praxi.

Povinná literatura:

KONEČNÝ, M., TRNKA, R., NOVÁK, J. Metody a technika řízení. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0609-6 ŘEZÁČ, J.: Moderní management. Brno: Computer Press, 2009. VODÁČEK, L. a VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1.

Doporučená literatura:

WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: GRADA, 1996. 512 s. ISBN 80-7169-089-9 ŠULEŘ, O. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt na vybrané téma, test. Písemná zkouška.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80 %. Odevzdání kompletních zpracovaných semestrálních prací bude probíhat dle stanoveného harmonogramu (viz LMS) nejpozději týden před vlastní prezentací. Bodové hodnocení semestrální práce zahrnuje plnění kvalitativních požadavků (obsah, rozsah a grafické zpracování) práce, vlastní prezentaci práce a rovněž dodržení stanovených termínů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úloha a význam technik řízení v praxi; definice manažerské techniky, využívání metod a postupů řízení v praxi a jejich přínosů. 2. Metody a techniky pro podporu vrcholového managementu; metody, techniky a nástroje budoucí prognózy vývoje. 3. Metody a techniky pro podporu vrcholového managementu; strategické plánování a rozhodování TOP managementu. 4. Metody, techniky a nástroje efektivního řízení výroby. Lean production. 5. Metody, techniky a nástroje pro podporu výrobního procesu - logistika, údržba. 6. Six sigma. 7. Metody, techniky a nástroje pro efektivní správu. 8. Metody, techniky a nástroje pro správu informací. 9. Kvalita - metody, techniky a nástroje pro práci s kvalitou. 10. Kvalita - metody, techniky a nástroje pro práci s kvalitou - pokračování. 11. Metody, techniky a nástroje pro hodnocení investic. 12. Jiné metody používané v praxi, techniky a nástroje. 13. Jiné metody použité v praxi, techniky a nástroje - pokračování. 14. Techniky sebeprezentace. Cvičení: 1. Zadání semestrálních projektů. 2. 10. Týmová cvičení vybraných metod, technik a nástrojů. 11.- 13. Prezentace a obhajoba semestrálních projektů. 14. Závěrečný test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání kompletního semestrálního projektu (nejpozději týden před vlastní prezentací). Prezentování semestrálního projektu předposlední týden v semestru. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou studenti složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 letní