345-0542/01 – Principy controllingu (PC)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je na základě znalostí získaných v předchozích předmětech prezentovat komplexní přístup k řešení úkolů podnikového controllingu. Obsahem je na koncepci ekonomického řízení založené sestavování dílčích podnikových plánů, sestavování rozpočtů, výpočty kalkulací a vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí vlivu objemu výroby, skladby, ceny a měrných spotřeb na zisk.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět nabízí základní orientaci v oblasti podnikového controllingu. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, a to od obecných témat historie controllingu, cílů, funkcí a členění, dále informační základny a vztahu k systému účetnictví, až po podnikové plánování a nákladovou stránku podnikových činností. Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů stanovených jako podmínka pro absolvování předmětu.

Povinná literatura:

ESCHENBACH, R.;SILLER, H. Profesionální controlling. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 78-80-7357-918-0. LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4133-8. KUTÁČ, J., JANOVSKÁ, K. Podnikový controlling, 1 vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-248-2593-9. KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 11th ed. Hoboken: Wiley, c2013. ISBN 978-1-118-02227-6.

Doporučená literatura:

HIGGINS, Robert C. Analýza pro finanční management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 399 s. ISBN 80-716-9404-5 BURTON, M., LOMBRA, R.The financial system and the economy. Mason: Thomson South-Western, 695 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student je povinen prokázat minimálně 80% účast na hodinách cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu controlling 2. Historický vývoj controllingu 3. Controlling jako podsystém řízení podniku 4. Úlohy controllingu 5. Controller a jeho organizační začlenění 6. Operativní a strategický controlling 7. Druhy controllingu 8. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví 9. Rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím 10. Klasifikace nákladů 11. Podnikové plánování 12. Nákladový controlling 13. Shrnutí kapitol 14. Návazné směry studia podnikového managementu Cvičení: 1. Úvod a organizace cvičení 2.-7. Řešení příkladů a případových úloh 8. Opakování a prověření znalostí – test I. 9.-13. Příklady k procvičení 14. Opakování a prověření znalostí – test II.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na individuálních konzultacích, odevzdání semestrální práce, absolvování zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní