345-0543/01 – Projektování a řízení výrobních systémů (PaRVS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
SPR0015 Ing. Filip Šproch
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření znalostí a použití metod systematického projektování. Posluchač je kompetentní zpracovat technické požadavky pro návrh výrobního pracoviště a navrhnout opatření ke zlepšení pracovního prostředí. Studenti získají přehled v pojmech z oblasti řízení výroby, seznámí se s cíli a rozhodnutími výrobního managementu, dokáží řešit konkrétní situace z oblasti operativního řízení výroby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou studenti seznámeni s prací projektanta technologických pracovišť, provozů a závodů. Jsou vysvětleny platné normy a vyhlášky, způsob schvalování projektové dokumentace a práce investora. Značná část přednášek je věnována metodám projektování a konkrétní přípravě technologa-projektanta při shromažďování a rozborech vstupních informací s podporou výpočetní techniky. Studenti se seznámí s principy prosperity výrobního procesu. Technický rozvoj výroby. Rozhodování výrobních manažerů. Operativní řízení výroby.

Povinná literatura:

KOVÁČ, M. - BUDA, J. ŠIMČÍK, D. Projektovanie výrobných systémov. Bratislava: Alfa, 1991. 256s. ISBN 80-05-00709-4 SMETANA, J.- JÁNOŠÍK, L. Projektování výrobních procesů a systémů (návody do cvičení). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1991. 142s. ISBN 80-7078-098-3 SMETANA, J. -VESELÝ, J.Projektování průmyslových závodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990. 114s. ZELENKA, A. -KRÁL, M. Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT Praha, 1995. 365s. ISSN 0039-2456 DILWORTH, James B. Operations management: design, planning, and control for manufacturing and services. New York: McGraw-Hill, c1992. ISBN 0-07-016988-8

Doporučená literatura:

SMETANA, J. Projektování technologických pracovišť. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990. 195s. ISBN 80-7078-033-9 HLAVENKA, B. Projektování výrobních systémů: technologické projekty. 3. vyd. Brno: CERM, 2005. ISBN 80-214-2871-6. ROTHER, M.; SHOOK, J. Learning to see. Version 1.2. Brookline: The Learn Enterprise Institute, 1999. 143 s. ISBN-13 978-0966784305.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování 2 projektů. Zápočtový test v LMS. Zkouška písemná a ústní. Bodové hodnocení pro zápočet zahrnuje plnění kvalitativních požadavků (obsah, rozsah a grafické zpracování) práce a rovněž dodržení stanovených termínů.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Odevzdání projektů bude probíhat dle stanoveného harmonogramu (viz LMS).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Zpracování a obsah projektové dokumentace, předprojektová příprava 2. Rozbor materiálového toku, rozbor vztahu činností. 3. Metody rozmísťování objektů, výběr technologických variant. 4. Systémy meziobjektové dopravy, skladové hospodářství. 5. Energetické hospodářství. 6. Osvětlení, hluk, větrání. 7. Protipožární zásady v projektování. 8. Řízení výroby - význam, cíle, úkoly výrobního managementu a výroby. 9. Operativní řízení výroby, rozhodování výrobních manažerů. 10. Systém plánování materiálových požadavků výroby, řízení kvality. 11. Vývojové směry v oblasti řízení výroby, hierarchie řízení výroby. 12. Automatizace systému řízení výroby. 13. Zajištění provozuschopnosti výrobního zařízení. 14. Legislativní požadavky na výrobu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Cvičení doplňují bloky přednášek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Projekt Projekt 25  13
                Zápočtový test Písemka 10  5
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemný test Písemná zkouška 50  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  8
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku