345-0549/01 – Management hospodářských činností (MHČ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět nabízí základní orientaci v oblasti podnikové ekonomiky. Navazuje na obsah předmětu Základy ekonomiky a zabývá se podrobněji strukturou majetku, hospodářskou činností a peněžními toky v podniku. Věnuje se rovněž funkci peněz, bankovními účty, úvěry, zabezpečováním a řízením zdrojů, finanční analýzou, investicemi, systémem podnikového plánování a také prvky systému účetnictví – finančního (účty, účetní knihy, účetní výkazy) i manažerského (rozpočetnictví, kalkulace, vnitropodniková evidence). Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů stanovených jako podmínka pro absolvování předmětu.

Povinná literatura:

SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. DRANSFIELD, R. Business economics. London: Routledge, 2014, 486 s. HOLMAN, R. Ekonomie. Praha : C-H-BECK, 1999. 720 s. NEČAS, Libor. Ekonomika a management. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. 105 s. TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra. Úvod do podnikové ekonomiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 264 s.

Doporučená literatura:

KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, c2007, 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. ŽÁK, Milan. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozš. vyd. Praha: Linde, 2002, 887 s. ISBN 80-720-1381-5. PELC, Vladimír. Encyklopedický slovník podnikatele. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 332 s. ISBN 80-716-9209-3. McEvoy, David M.. Guide to Business Statistics. John Wiley & Sons. 2018. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpGBS00003/guide-business-statistics/guide-business-statistics.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční forma studia: Podmínkou zápisu ke zkoušce je získání zápočtu (min.18 - max. 35 bodů): - Seminární práce/projekt (nim. 16 - max. 30 bodů) - jiný typ úlohy (min. 2 - max. 5 bodů) Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (min. 33 - max. 65): - zkouškový test (min. 18 - max. 35 bodů) - ústní zkouška (min. 15 - max. 30 bodů)

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=186

Další požadavky na studenta

Student je povinen prokázat minimálně 80% účast na hodinách cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: PODNIK A PODNIKÁNÍ 1. Podniková ekonomika. Typologie podniku a organizaci. Sdružení podniků a organizací. ZALOŽENÍ PODNIKU A HLAVNÍ VÝCHODISKA JEHO PROVOZU 2. Podnikatelské prostředí. Zakládání podniku. 3. Vnitřní organizace podniku. 4. Plánování. 5. Kapitálová a majetková výstavba podniku. 6. Výnosy, náklady a hospodařský výsledek. Cena. ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ 7. Marketing. 8. Zásobování. 9. Výrobní činnost podniku. 10. Řízení jakosti. 11. Investiční činnost podniku. 12. Personální práce. 13. Finanční řízení podniku. RIZIKA PODNIKÁNÍ A ZÁNIK PODNIKU 14. Rizika podnikání. Sanace a zánik podniku. Cvičení: 1. Zjišťování hlavních markoekonomických ukazatelů 2. Proces tvorby právních norem možnosti vlivu na jejich obsah 3. Principy rozhodování o volbě typu vnější organizační formy 4. Rozvaha a analýza jejich ukazatelů 5. Výpočet bodu zvratu 6. Propočet cenové úrovně 7. Podnikatelský plán - obsah a postup tvorby 8. Aplikace vnitřních organizačních struktur ve vnějších organizačních formách 9. Tvorba marketingových analýz 10. Propočet optimální úrovně produkce 11. Rozvoj vyrobkové strategie firmy a hodnocení postavení výrobků ve výrobním programu 12. Hodnocení efektivnosti investic 13. Návrh opatření při formování nové struktury pracovníků 14. Tvorba finanční analýzy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Student je povinen prokázat minimálně 80% účast na hodinách cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na individuálních konzultacích. Vypracování seminární práce. Absolvování závěrečného testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní