345-0549/01 – Management hospodářských činností (MHČ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Podnik a podnikání /podnik jako ekonomický subjekt, jeho ekonomika, typologie, organizace a sdružování/ - Založení podniku a východiska jeho provozu/ podnikatelské prostředí zakládání podniku, vnitřní organizace podniku, plánování, kapitálová výstavba podniku, výnosy, náklady hosp. výsledek, cena/ - Řízení ekonomických činností podniku /Marketing, zásobování, výrobní činnost podniku, řízení jakosti, investiční činnost podniku, personální práce, finanční řízení podniku/ - Ekonomická rizika podnikání a zánik podniku /rizika podnikání, sanace a zánik podniku/

Povinná literatura:

[1] KAŠÍK, J. – Podniková ekonomika. Ostrava : VŠB TU FEk, 1996. 320 s. [2] SYNEK, M. – Ekonomika a řízení podniku. Praha : VŠE, 1994. 335 s. [3] NEJEZCHLEBA, M. – Jak sestavovat a číst finanční a hospodářské rozbory podniku. Ostrava : AKS, 1994. 65 s [4] VYSUŠIL, J. – Tajemství prosperity – svazek 4, 5, 6. Praha : Profes, 1994. 3x115 s. [5] Zák. č. 455/1991 Sb. - O živnostenském podnikání

Doporučená literatura:

KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, c2007, 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. ŽÁK, Milan. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozš. vyd. Praha: Linde, 2002, 887 s. ISBN 80-720-1381-5. PELC, Vladimír. Encyklopedický slovník podnikatele. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 332 s. ISBN 80-716-9209-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=186

Další požadavky na studenta

Student je povinen prokázat minimálně 80% účast na hodinách cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: PODNIK A PODNIKÁNÍ 1. Podniková ekonomika. Typologie podniku a organizaci. Sdružení podniků a organizací. ZALOŽENÍ PODNIKU A HLAVNÍ VÝCHODISKA JEHO PROVOZU 2. Podnikatelské prostředí. Zakládání podniku. 3. Vnitřní organizace podniku 4. Plánování 5. Kapitálová a majetková výstavba podniku 6. Výnosy, náklady a hospodařský výsledek 7. Cena ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ 8. Marketing 9. Zásobování 10.Výrobní činnost podniku 11.Řízení jakosti 12.Investiční činnost podniku 13.Personální práce 14.Finanční řízení podniku RIZIKA PODNIKÁNÍ A ZÁNIK PODNIKU 15.Rizika podnikáníSanace a zánik podniku Cvičení: 1.Zjišťování hlavních markoekonomických ukazatelů 2.Proces tvorby právních norem možnosti vlivu na jejich obsah 3.Principy rozhodování o volbě typu vnější organizační formy 4.Rozvaha a analýza jejich ukazatelů 5.Výpočet bodu zvratu 6.Propočet cenové úrovně 7.Podnikatelský plán - obsah a postup tvorby 8.Aplikace vnitřních organizačních struktur ve vnějších organizačních formách 9.Tvorba marketingových analýz 10.Propočet optimální úrovně produkce 11.Rozvoj vyrobkové strategie firmy a hodnocení postavení výrobků ve výrobním programu 12.Hodnocení efektivnosti investic 13.Návrh opatření při formování nové struktury pracovníků 14.Tvorba finanční analýzy 15.Hodnocení a udělování zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: Student je povinen prokázat minimálně 80% účast na hodinách cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku