345-0550/01 – Logistika 1 (Log1)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu Logistika se studenti seznámí s logistikou jako vědním oborem se zaměřením na obecnou logistiku se specializací na dopravu a manipulaci. Předmět je věnován oblastem: podniková logistika, výrobní strategie, skladové hospodářství v podniku, balení, paletizace a kontejnerizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Logistika se studenti seznámí s logistikou jako vědním oborem se zaměřením na obecnou logistiku se specializací na dopravu a manipulaci. Předmět je věnován oblastem: podniková logistika, výrobní strategie, skladové hospodářství v podniku, balení, paletizace a kontejnerizace.

Povinná literatura:

HAGANAS, K. Systémové navrhování manipulace s materiálem (SHA). SNTL, 1979. MUTHER, R., HAGANAS, K. Systémové projektování, (SLP). SNTL, 1980. SCHULE, CH. Logistika, Victoria Publishing. Praha, 1994. DRAŽAN, F., JEŘÁBEK, K. Manipulace s materiálem. SNTL, 1979. SLÍVA, A. Základy logistiky. ES VŠB-TU Ostrava, 2004. SLÍVA, A. Základy projektování logistických systémů. http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2731-5.pdf

Doporučená literatura:

BUDA, J., KOVÁČ, M. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. ALFA-SNTL, 1985. SMETANA, J., JÁNOŠÍK, L. Projektování výrobních procesů a systémů. ES VŠB-TU Ostrava, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Práce v předmětu na projektech v rámci zápočtu: 1. Logistické technologie, 2. Logistika zásob. Předmět je završen zkouškou, písemnou a ústní.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních min. 80 %. Bodové hodnocení projektů zahrnuje plnění kvalitativních požadavků (obsah, rozsah a grafické zpracování) práce a rovněž dodržení stanovených termínů. Odevzdání projektů bude probíhat dle stanoveného harmonogramu (viz LMS).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata výuky: 1. Úvod do logistiky, počátky logistiky, vývoj a historie, cíle a strategie logistiky 2. Základní pojmy v logistice-logistický řetězec, aktivní a pasivní prvky logistiky, mikrologistika a makrologistika 3. Pohyb materiálu ve vnitropodnikové dopravě-tvorba materiálové skupiny a jednotky 4. Materiálový tok-jednotka přepravitelnosti, vyjádření manipulačního problému, návrh prostředku technické manipulace 5. Metody řešení rozmístění objektů 6. Logistika v dopravě-její význam a výrobní proces 7. Logistika skladování 8. Informatika v logistice a její význam 9. Distibuční logistika 10. Podniková logistika 11. Logistické náklady 12. Logistické technologie 13. Vícekriteriální rozhodování 14. Logistický auditing a kontroling

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33 3
                Písemný test Písemná zkouška 50  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  8
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu student musí zpracovat, odevzdat a odprezentovat semestrální projekt v předposledním týdnu v semestru. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou studenti složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní