345-0701/01 – Technology (TECHN)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The basic theory of the hot and cold volume metal forming, sheet metal forming, groudings of the plastics processing and casting will be introduced.The basic technology of the welding, weldability and calcultation of the welded joints will be described. Bases of theory cutting and particular concrete technologies will explacate in the area of machining. The students also obtain basic pieces of knowledge for processing of technological processes.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Objemové tváření za tepla (ruční kování, volné strojní kování, zápustkové kování). Vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu. Výkres výkovku. 2. Technologický postup výroby součásti kováním za tepla. Výpočet rozměrů polotovaru při uvážení opalu. 3. Objemové tváření za studena (pěchování, protlačování). Zpevnění tvářeného materiálu, křivky zpevnění. Technologický postup výroby součásti tvářením za studena. Výpočet rozměrů polotovaru. 4. Plošné tváření (tažení, ohýbání a stříhání plechů). Technologický postup výroby výtažku. Stanovení přístřihu. 5. Výroba odlitků. Modelová zařízení, formovací směsi, pracovní nářadí a pomůcky, způsoby výroby forem, odlévání a čištění odlitků. Materiály pro odlitky. Nálitky, smrštění. 6. Výrobní výkres, výkres odlitku a slévárenský postupový výkres. Technologičnost konstrukce odlitku. 7. Svařitelnost. Základní údaje o vlivu technologie svařování na vlastnosti svarových spojů. Teplotní a deformační cyklus. Vady svarových spojů. 8. Druhy svarových spojů, označování svarů na výkresech, typy svařovaných konstrukcí. 9. Základní metody svařování (svařování plamenem, svařování ruční elektrickým obloukem, svařování v ochranných atmosférách, svařování APT). Dělení materiálů. Tepelné zpracování svarových spojů. 10. Dílenská měření. Dílenská měřidla a kalibry, základy lícování a lícovací soustava. Změření a kontrola jednoduchých součástí. 11. Ruční obrábění. Rýsování, pilování rovných ploch, srážení hran, sekání, řezání závitů. 12. Soustružení. Upínání obrobků a nástrojů, obrábění čelních a válcových ploch. 13. Technologický postup výroby jednoduché čepové součásti soustružením. 14. Vrtání. Upínání obrobků a nástrojů, základní nastavení stroje, vrtání slepých a průchozích děr, další možné práce na vrtačce. 15. Frézování. Upínání obrobků a nástrojů, základní nastavení a výpočet řezných podmínek. Frézování čelní a válcové. 16. Technologický postup výroby jednoduché součásti frézování. 17. Obrážení. Upínání obrobku a nástrojů, základní nastavení řezných podmínek. 18. Nastavení obrážečky (změna zdvihu), obrábění rovinné plochy. Cvičení: 1. Konzultace návrhů technologických postupů výroby součástí ručním kováním za tepla. Individuální konzultace ke slévárenským postupovým výkresům a nakreslení výkresů odlitků. Program č. 1. 2. Konzultace k jednotlivým návrhům svařovaných konstrukcí a volbě metod jejich svařování. Program č. 2.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2102R004) Operation, Economics and Management in Raw Materials Mining(95) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.