345-0701/01 – Technologie (TECHN)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu budou představeny základy teorie objemového tváření za tepla a za studena, plošného tváření, základy zpracování plastů, základy slévání, probrány základní technologie svařování, svařitelnost a výpočty svarových spojů. V oblasti obrábění budou objasněny základy teorie třískového obrábění a jednotlivé konkrétní technologie obrábění. Posluchači rovněž získají základní poznatky pro zpracování technologických postupů.

Povinná literatura:

KIJONKA, M.: Základy strojírenské technologie - návody do cvičení. Skriptum. Ostrava, VŠB 1986. BŘEZINA, R.: Technologie slévání, tváření a svařování - návody do cvičení. Skriptum. Ostrava, VŠB 1981. PETRŽELA, Z., KUČERA, J., BŘEZINA, R.: Technologie slévání, tváření a svařování. Skriptum. Ostrava, VŠB 1984. ČABELKA, J.: Mechanická technológia. Bratislava, SAV 1967. KUNCIPÁL, J.: Svařování pro konstruktéry a technolgy. Praha SNTL, 1980. KŘÍZ, V.: Přehled svařování. Praha, SNTL 1981. HRUBÝ, J., VRBA, V.: Základy technologie obrábění. Skriptum. Ostrava, VŠB 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Objemové tváření za tepla (ruční kování, volné strojní kování, zápustkové kování). Vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu. Výkres výkovku. 2. Technologický postup výroby součásti kováním za tepla. Výpočet rozměrů polotovaru při uvážení opalu. 3. Objemové tváření za studena (pěchování, protlačování). Zpevnění tvářeného materiálu, křivky zpevnění. Technologický postup výroby součásti tvářením za studena. Výpočet rozměrů polotovaru. 4. Plošné tváření (tažení, ohýbání a stříhání plechů). Technologický postup výroby výtažku. Stanovení přístřihu. 5. Výroba odlitků. Modelová zařízení, formovací směsi, pracovní nářadí a pomůcky, způsoby výroby forem, odlévání a čištění odlitků. Materiály pro odlitky. Nálitky, smrštění. 6. Výrobní výkres, výkres odlitku a slévárenský postupový výkres. Technologičnost konstrukce odlitku. 7. Svařitelnost. Základní údaje o vlivu technologie svařování na vlastnosti svarových spojů. Teplotní a deformační cyklus. Vady svarových spojů. 8. Druhy svarových spojů, označování svarů na výkresech, typy svařovaných konstrukcí. 9. Základní metody svařování (svařování plamenem, svařování ruční elektrickým obloukem, svařování v ochranných atmosférách, svařování APT). Dělení materiálů. Tepelné zpracování svarových spojů. 10. Dílenská měření. Dílenská měřidla a kalibry, základy lícování a lícovací soustava. Změření a kontrola jednoduchých součástí. 11. Ruční obrábění. Rýsování, pilování rovných ploch, srážení hran, sekání, řezání závitů. 12. Soustružení. Upínání obrobků a nástrojů, obrábění čelních a válcových ploch. 13. Technologický postup výroby jednoduché čepové součásti soustružením. 14. Vrtání. Upínání obrobků a nástrojů, základní nastavení stroje, vrtání slepých a průchozích děr, další možné práce na vrtačce. 15. Frézování. Upínání obrobků a nástrojů, základní nastavení a výpočet řezných podmínek. Frézování čelní a válcové. 16. Technologický postup výroby jednoduché součásti frézování. 17. Obrážení. Upínání obrobku a nástrojů, základní nastavení řezných podmínek. 18. Nastavení obrážečky (změna zdvihu), obrábění rovinné plochy. Cvičení: 1. Konzultace návrhů technologických postupů výroby součástí ručním kováním za tepla. Individuální konzultace ke slévárenským postupovým výkresům a nakreslení výkresů odlitků. Program č. 1. 2. Konzultace k jednotlivým návrhům svařovaných konstrukcí a volbě metod jejich svařování. Program č. 2.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.