345-0702/01 – Úvod do tváření (ÚTV)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu budou rozšířeny základní vědomosti o tvářecích procesech. Bude rozebrán vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, objemové tváření za tepla, objemové tváření za studena, plošné tváření, stříhání, nekonvenční metody tváření, lisování součástí z plastických hmot. Budou probrány základní druhy tvářecích strojů, návrhy tehnologických postupů výroby součástí kováním za tepla a tažením z plechu.

Povinná literatura:

ČADA, R., ADAMEC, J., TICHÁ, Š., OCHODEK, V., HLAVATÝ, I. a ŠIMČÍK, S.: Základy strojírenské technologie, skriptum 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 115 s. ISBN 80-7078-300-1. ČADA, R.: Technologie I - část tváření a slévání: návody do cvičení: skriptum 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. 188 s. ISBN 80-7078-540-3. PETRŽELA, Z., KUČERA, J. a BŘEZINA, R.: Technologie slévání, tváření a svařování: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB Ostrava, 1984. BŘEZINA, R. a ČADA, R.: Speciální technologie - technologie tváření:skriptum 1. vyd. Ostrava: VŠB Ostrava, 1992. 257 s. ISBN 80-7078-122-X. HRUBÝ, J., RUSZ, S. a ČADA, R.: Strojírenské tváření: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. 160 s. ISBN 80-7078-201-3. ČADA, R.: Tvařitelnost kovových materiálů: Plošná tvařitelnost: návody do cvičení: skriptum 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. 78 s. ČADA, R.: Plošná tvařitelnost kovových materiálů. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. 90 s. ISBN 80-7078-557-8.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Fyzikální základy plastické deformace. 2. Tváření jako systém. 3.,4. Klasifikace tvářecích technologií 5. Materiály pro tváření a jejich příprava před tvářením. 6. Objemové tváření za tepla. 7. Objemové tváření za studena, pěchování a protlačování. 8. Stříhání. 9. Ohýbání. 10. Hluboké tažení. 11. Tvářecí stroje. 12. Základní pojmy z teorie tváření, napětí deformace podmínky plasticity. 13. Základní pojmy z teorie tváření, přetvárný odpor. 14. Základní pojmy z teorie tváření, základní zkoušky ke stanovení přetvárného odporu. 15. Metoda ideální deformační práce. Cvičení: 1. Úvodní cvičení, program témata, bezpečnost. 2. Program č. 1 Objemové tváření za tepla. 3. Práce na programu. 4. Práce na programu, ukázky kování v laboratoři. 5. Program č. 2 Objemové tváření za studena. 6. Práce na programu. 7. Práce na programu, ukázky tváření v laboratoři. 8. Program č. 3 Stříhání a tažení plechu. 9. Test č. 1, práce na programu. 10. Práce na programu, ukázky tažení v laboratoři. 11. Program č. 4. Konstrukce tvářecího nástroje. 12. Práce na programu. 13. Práce na programu. 14. Test č. 2, práce na programu. 15. Konzultace programu, zápočet. Otázky: 1. Tváření jako systém 2. Klasifikace tvářecích technologií 3. Materiály pro tváření, jejich příprava před a mezi tvářením 4. Základní pojmy z teorie tváření 5. Objemové tváření za studena 6. Stříhání 7. Ohýbání 8. Hluboké tažení 9. Objemové tváření za tepla 10. Fyzikální základy plastické deformace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.