345-0702/01 – Introduction to Forming (ÚTV)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Essential knowledge of metal forming processes will be extended during this course. Influence of forming upon properties and structure of material, hot forming, cold forming, flat forming, cutting, extraordinary metal forming methods, plastic moulding will be defined. Basic types of forming machines, project of technologic processes of production of parts by hot forming and by drawing from sheet-metal will be analyzed.

Compulsory literature:

ALTAN, T, OH, S. I. GEGEL, H. L. Metal forming, Fundamentals and Applications, ASM Metals Park. OH, 44073 ASM HANDBOOK Vol. 14, FORMING AND FORGING, ASM International, Metals Park Ohio 44073 MIELNIK, E. M. Metal Working Science and Engineering, McGraw Hill, Inc.,1991 AVITZUR, B. Handbook of Metal Forming Processes, John Wiley and Sons, 1983

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Fyzikální základy plastické deformace. 2. Tváření jako systém. 3.,4. Klasifikace tvářecích technologií 5. Materiály pro tváření a jejich příprava před tvářením. 6. Objemové tváření za tepla. 7. Objemové tváření za studena, pěchování a protlačování. 8. Stříhání. 9. Ohýbání. 10. Hluboké tažení. 11. Tvářecí stroje. 12. Základní pojmy z teorie tváření, napětí deformace podmínky plasticity. 13. Základní pojmy z teorie tváření, přetvárný odpor. 14. Základní pojmy z teorie tváření, základní zkoušky ke stanovení přetvárného odporu. 15. Metoda ideální deformační práce. Cvičení: 1. Úvodní cvičení, program témata, bezpečnost. 2. Program č. 1 Objemové tváření za tepla. 3. Práce na programu. 4. Práce na programu, ukázky kování v laboratoři. 5. Program č. 2 Objemové tváření za studena. 6. Práce na programu. 7. Práce na programu, ukázky tváření v laboratoři. 8. Program č. 3 Stříhání a tažení plechu. 9. Test č. 1, práce na programu. 10. Práce na programu, ukázky tažení v laboratoři. 11. Program č. 4. Konstrukce tvářecího nástroje. 12. Práce na programu. 13. Práce na programu. 14. Test č. 2, práce na programu. 15. Konzultace programu, zápočet. Otázky: 1. Tváření jako systém 2. Klasifikace tvářecích technologií 3. Materiály pro tváření, jejich příprava před a mezi tvářením 4. Základní pojmy z teorie tváření 5. Objemové tváření za studena 6. Stříhání 7. Ohýbání 8. Hluboké tažení 9. Objemové tváření za tepla 10. Fyzikální základy plastické deformace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.