345-0703/01 – Úvod do svařování (ŚVSVA)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí se základy svařování. Pozornost je věnována zásadám pro zpracování technologických postupů svařování, pevnostním výpočtům svarových spojů a praktickým aplikacím jednotlivých technologií svařování, tepelného dělení a lepení kovů.

Povinná literatura:

PETRŽELA, Z., KUČERA, J., BŘEZINA, R.: Technologie slévání, tváření a svařování. VŠB Ostrava, 1994. Skriptum. BŘEZINA, R.: Technologie slévání, tváření a svařování - návody do cvičení. VŠB Ostrava, 1981. BLAŠČÍK, F. a kol.: Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania, ALFA Bratislava, 1988.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pro studium prezenční: Přednášky: 1. Principy vzniku svarového spoje. 2. Základní pojmy z oboru svařování, druhy svarových spojů, polohy svařování. 3. Výpočet svarových spojů namáhaných staticky. 4. Základní typy svařovaných kontrukcí. 5. Základní údaje o vlivu technologie svařování na vlastnosti svarových spojů. Teplotní a deformační cyklus. 6. Základní údaje o vlivu technologie svařování na vlastnosti svarových spojů. Teplotní a deformační cyklus. 7. Svařitelnost materiálů. 8. Důležité metody svařování a rozsah jejich použití. 9. Technologie svařování plamenem. 10. Technologie svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou. 11. Technologie svařování v ochranných atmosférách. 12. Odporové svařování. 13. Základní vlastnosti svarových spojů - jejich zkoušení. 14. Nedestruktivní zkoušení svarových spojů. 15. Tepelné zpracování svarových spojů. Cvičení: 1. Úvodní cvičení, seznámení s programem cvičení a podm. udělení zápočtu, bezpeč. školení. 2. Ukázky svařovaných konstrukcí. 3. Typy svařovaných kontrukcí a jejich vazba na technologické postupy. 4. Návrh a příklady výpočtu svarového spoje. 5. Zadání programu č. 1 - pevnostní výpočet svarového spoje. 6. Zpracování programu č. 1. 7. Namáhání konstrukcí, teplotní a deformační cykly. 8. Výběr vhodné technologie pro svařování kontrukcí. 9. Zadání programu č. 2 - technologický postup výroby svařované konstrukce. 10. Zpracování programu č. 2. 11. Zadání programu č. 3 - návrh technologického postupu svar. spoje dle ČSN EN 288. 12. Zpracování programu č. 3. 13. Praktické ukázky jednotlivých technologií svařování - laboratorní cvičení. 14. Písemný test - 6 otázek. 15. Závěrečné cvičení, odevzdání a hodnocení programů, zápočty. Pro studium magisterské: Přednášky: 1. Základní pojmy z oboru svařování, druhy svarových spojů, typy svaru. 2. Výpočet svarových spojů, namáhaných staticky a dynamicky. 3. Svařitelnost materiálu. 4. Důležité metody svařování a rozsah jejich použití. 5. Základní vlastnosti svarových spojů, jejich zkoušení. 6. Nedestruktivní zkoušení svarových spojů, tepelné zpracování. Cvičení: 1. Zpracování programu - návrh svař. kontrukce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.