345-0703/01 – Introduction to Welding (ŚVSVA)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Pro studium prezenční: Přednášky: 1. Principy vzniku svarového spoje. 2. Základní pojmy z oboru svařování, druhy svarových spojů, polohy svařování. 3. Výpočet svarových spojů namáhaných staticky. 4. Základní typy svařovaných kontrukcí. 5. Základní údaje o vlivu technologie svařování na vlastnosti svarových spojů. Teplotní a deformační cyklus. 6. Základní údaje o vlivu technologie svařování na vlastnosti svarových spojů. Teplotní a deformační cyklus. 7. Svařitelnost materiálů. 8. Důležité metody svařování a rozsah jejich použití. 9. Technologie svařování plamenem. 10. Technologie svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou. 11. Technologie svařování v ochranných atmosférách. 12. Odporové svařování. 13. Základní vlastnosti svarových spojů - jejich zkoušení. 14. Nedestruktivní zkoušení svarových spojů. 15. Tepelné zpracování svarových spojů. Cvičení: 1. Úvodní cvičení, seznámení s programem cvičení a podm. udělení zápočtu, bezpeč. školení. 2. Ukázky svařovaných konstrukcí. 3. Typy svařovaných kontrukcí a jejich vazba na technologické postupy. 4. Návrh a příklady výpočtu svarového spoje. 5. Zadání programu č. 1 - pevnostní výpočet svarového spoje. 6. Zpracování programu č. 1. 7. Namáhání konstrukcí, teplotní a deformační cykly. 8. Výběr vhodné technologie pro svařování kontrukcí. 9. Zadání programu č. 2 - technologický postup výroby svařované konstrukce. 10. Zpracování programu č. 2. 11. Zadání programu č. 3 - návrh technologického postupu svar. spoje dle ČSN EN 288. 12. Zpracování programu č. 3. 13. Praktické ukázky jednotlivých technologií svařování - laboratorní cvičení. 14. Písemný test - 6 otázek. 15. Závěrečné cvičení, odevzdání a hodnocení programů, zápočty. Pro studium magisterské: Přednášky: 1. Základní pojmy z oboru svařování, druhy svarových spojů, typy svaru. 2. Výpočet svarových spojů, namáhaných staticky a dynamicky. 3. Svařitelnost materiálu. 4. Důležité metody svařování a rozsah jejich použití. 5. Základní vlastnosti svarových spojů, jejich zkoušení. 6. Nedestruktivní zkoušení svarových spojů, tepelné zpracování. Cvičení: 1. Zpracování programu - návrh svař. kontrukce.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner